Aktuální zpráva o stavu
kolektivního vyjednávání v
HMMC

2 minuty čtení | 17.2.2016

Vyjednávání mezi společností Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) a odbory bylo i přes oboustranný maximálně konstruktivní přístup a snahu o nalezení kompromisu ukončeno s tím, že odbory požadují jednání před zprostředkovatelem. Vzhledem k tomu, že toto jednání může trvat i několik měsíců a jeho výsledek nebude mít zpětný účinek, rozhodla se společnost HMMC nabídnout svým zaměstnancům možnost podepsat dodatky k pracovním smlouvám, které jim garantují celkový nárůst mezd o více než 8 %, a to s platností od 1. února letošního roku.

Po devíti kolech oboustranně korektního vyjednávání mezi společností Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) a dvěma zdejšími odborovými organizacemi bylo jednání na žádost odborů ukončeno s tím, že odbory požadují tzv. jednání před zprostředkovatelem, určeným Ministerstvem práce a sociálních věcí. Vzhledem k tomu, že na základě zkušeností s obdobnými případy takové jednání může trvat dva až tři měsíce a jeho výsledek nebude mít retroaktivní účinek, nedočkali by se zřejmě zaměstnanci HMMC oprávněného zvýšení mezd dříve než v květnu letošního roku.

Z tohoto důvodu se společnost HMMC rozhodla nabídnout svým zaměstnancům možnost podpisu dodatků k pracovním smlouvám, které by jim garantovaly celkový nárůst mezd o více než 8 %, a to s platností od 1. 2. 2016, takže efekt navýšení poznají už v březnu ve výplatě za únor. Zvýšení mezd vychází z posledního návrhu, předloženého společností HMMC odborům: Zvýšení základních mezd o 3,85 % a adekvátní zvýšení všech bonusů, takže celkově se jedná o nárůst o více než 8 %. Například u dělnické pozice Operátor 2, která je v závodě HMMC nejčastější, činí takto navrhované měsíční zvýšení cca 1.700,- Kč.

Pokud se zaměstnanec rozhodne dodatek nepodepsat a vyčkat na výsledek jednání před zprostředkovatelem, žádné navýšení mzdy se jej nyní nebude týkat a mzda mu bude zvýšena až podle výsledku jednání a po podpisu nové kolektivní smlouvy, pravděpodobně s platností od 1. května. Pokud, naopak, zaměstnanec dodatek podepíše a výsledek jednání před zprostředkovatelem bude odlišný, bude mu mzda od února zvýšena o návrh společnosti HMMC a od května pak znovu upravena, podle znění nové kolektivní smlouvy.