HMMC: Kolektivní smlouva
podepsána!

2 minuty čtení | 13.6.2014

Po mnoha měsících jednání mezi zástupci odborových organizací a vedením společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), a to i za účasti zprostředkovatele, byla v pátek 13. června v 18:00 hodin podepsána kolektivní smlouva. Smlouva byla uzavřena na období let 2014 – 2016 a s výjimkou růstu základních mezd v průměru o 3,2 %, který byl jednostranně zaveden od letošního 1. dubna, vstoupila nová kolektivní smlouva v platnost od 1. června 2014.

Nová kolektivní smlouva přínáší především změny v oblasti práce představitelů odborových organizací, kdy předseda ZS OS KOVO Hyundai Czech bude uvolněn na 30 hodin týdně s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku, předseda druhé, menší, odborové organizace ZO OS KOVO na 7,5 hodiny týdně s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku a další tři pověření zástupci obou odborových organizací budou uvolněni v rozsahu 12 hodin za měsíc s náhradou mzdy ve výši 50 % průměrného výdělku. V otevřených kancelářích hlavní administrativní budovy HMMC bude pro činnost odborů zřízeno pracovní místo s nezbytným technickým vybavením (stůl, židle, PC, tiskárna). Pod odborovými nástěnkami ve výrobních halách HMMC budou umístěny stojany pro tiskopisy.
V mzdové oblasti znamená nová kolektivní smlouva navýšení základních mezd zaměstnanců v průměru nejméně o 3,2 %, a to od 1. dubna 2014, kdy toto navýšení jednostranně zavedlo vedení společnosti HMMC. Navýší se rovněž bonus za splnění výrobního plánu, a to o 35 procentních bodů (ze stávajích 75 % na 110 % základní měsíční mzdy); tento bonus bude vyplacen ve dvou totožných splátkách. Jedná se tedy o faktické zvýšení o 6,1 %, kdy mzdy porostou o 3,2 % a bonus za splnění výrobního plánu se zvedne ze stávajících 75 % na 110 % základní měsíční mzdy, což měsíčně dělá další zvýšení o 2,9 %. Společně tedy celkový nárůst mezd a bonusu za splnění plánu představuje zvýšení měsíčního příjmu o 6,1 %.

Pan Dongwoo Choi, prezident HMMC po podpisu kolektivní smlouvy řekl: „Děkuji oběma stranám za veškeré vynaložené úsilí v průběhu vyjednávání. Výsledná dohoda je kompromisem, kdy v zájmu sociálního smíru učinili všichni zúčastnění velké ústupky, ale věřím, že je to stabilní základ, na kterém se můžeme soustředit na to nejdůležitější, a to na výrobu aut pro naše zákazníky.“