HMMC: Nová kolektivní
smlouva podepsána!

2 minuty čtení | 27.2.2015

Vedení společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC) a zástupci odborových organizací podepsali dne 27. února 2015 dodatek ke kolektivní smlouvě.

Zástupci společnosti a základních organizací OS KOVO Hyundai Czech a OS KOVO HMMC se po dvou měsících jednání dohodli na uzavření dodatku kolektivní smlouvy platné pro období 2014 – 2016. Dohodnuté změny, které se týkají mzdové části kolektivní smlouvy, jsou následující:
– Od 1. 3. 2015 dojde k navýšení základních mezd zaměstnanců v průměru nejméně
o 3,3 %.
– Bonus za splnění výrobního plánu se pro rok 2015 zvýší ze 110 % na 120 % základní mzdy při dosažení plánované produkce 330 000 vozidel. V případě změny výrobního plánu se výše bonusu bude odvíjet podle dohodnutého vzorce pro jeho výpočet.

„Výsledek kolektivního vyjednávání přináší zaměstnancům HMMC nadstandardní zvýšení mezd mezi ostatními zaměstnavateli našeho regionu a také v automobilovém průmyslu,“ řekl Ctirad Václavínek, vedoucí oddělení zaměstnaneckých vztahů.

„Jsem rád, že uzavření kolektivní smlouvy v letošním roce proběhlo již na konci února a že se všichni zaměstnanci mohou plně soustředit na mimořádný projekt, a to zahájení výroby zcela nového vozu Tucson, který nahradí velmi oblíbený a úspěšný model ix35. Mimo to zavádíme do výroby inovované modely i30 a ix20. Věřím, že takto brzké uzavření kolektivní smlouvy pomůže k dosažení náročných cílů letošního roku,“ dodal Jiří Havlín, vedoucí oddělení lidských zdrojů.

„Dojednaný výsledek považujeme za akceptovatelný, s ohledem na současné ekonomické ukazatele a menší míru odborové organizovanosti v našem závodě,“ komentoval podpis dodatku Radek Kuchař, předseda Základní organizace OS KOVO Hyundai Czech. „Kolektivní vyjednávaní je o společném hledání kompromisů, a tak tuto dohodu můžeme závěrem hodnotit vesměs kladně. Budu doufat, že i nadále budeme společně hledat vzájemné pochopení
při budování firmy,“ doplnil Kuchař.

„Letošní kolektivní jednání hodnotím velmi pozitivně, jelikož proběhlo velice rychle, což se povedlo díky ústupku všech zúčastněných stran. Z našich původních požadavků jsme sice slevili, ale domnívám se, že výsledek je velmi vstřícný pro obě strany. Dále mne velmi těší, že dodatek kolektivní smlouvy bude v platnosti od 1. března tohoto roku a zaměstnanci tak změny brzy pocítí především na své výplatní pásce,“ uzavřel Petr Tomek, předseda ZO OS KOVO HMMC, druhé odborové organizace působící v závodě Hyundai Motor Manufacturing Czech.