\”HYUNDAI: Ekologie na
prvním místě\”

7 minut čtení | 19.1.2007

Ekologie a ekologické chování firem je velké téma – velké nejen svou aktuálností, ale i rozsahem a záběrem. Ekologické ohledy spolu s ekonomickou prosperitou a se sociální odpovědností představují tři základní segmenty moderního tzv. udržitelného řízení. Součástí ekologického přístupu je i přemístění a následné znovuvysazení stovek stromů v průmyslové zóně Nošovice, ačkoliv společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech získala povolení k jejich pokácení…

Změny klimatu, vyčerpávání zdrojů a další environmentální témata se každodenně stávají naléhavějšími, a to v celosvětovém měřítku. Navíc, tato témata se už netýkají pouze ekosystému, ale mají i větší dopad na lidský život a na podnikatelské aktivity. Společnost HMC se jako výrobce automobilů snaží o vývoj a výrobu aut, která nebudou přispívat k dalšímu prohlubování již tak vážných problémů.

V červnu 2003 vyhlásila společnost HMC svou filozofii a globální politiku ekologického řízení, která se vztahuje i na všechny zahraniční dceřiné společnosti. Od té doby HMC vytvořila a průběžně realizuje strategie ekologického řízení v rámci celého řetězce automobilového průmyslu: od výzkumu a vývoje přes nákup, výrobu, logistiku, marketing a prodej až po služby zákazníkům. V souladu s touto ekologickou strategií je i Výzkumý ústav ekotechnologií, otevřený v září 2005.

Environmentální filozofie:
HMC si váží lidských hodnot a svou firemní společenskou odpovědnost naplňuje prostřednictvím ochrany životního prostředí ve jménu harmonie člověka, životního prostředí a společnosti.

Globální environmentální politika:
– Uznáváme životní prostředí jako klíčový prvek podnikání a vytváříme firemní hodnoty proaktivním prosazováním ekologického managementu;
– Podporujeme vývoj a distribuci ekologicky šetrných výrobků;
– Zasazujeme se o snižování škodlivin a o ochranu zdrojů a energie pro jejich udržitelné využití ve všech fázích životního cyklu našich výrobků, od vývoje přes výrobu, prodej a použití po jejich likvidaci;
– Všem našim zaměstnancům poskytujeme environmentální školící kursy, podporujeme naše dodavatele v ekologickém řízení a přispíváme k veřejnému blahu;
– Vyhovujeme všem mezinárodním i národním ekologickým zákonům, předpisům a smlouvám. Pokračujeme ve zdokonalování ekologického řízení a svou činnost předkládáme veřejnosti.

Environmentální výbor
Pro úspěšnou realizaci environmentální strategie byl na úrovni společnosti HMC vytvořen Environmentální výbor, který řídí osobně předseda představenstva společnosti HMC. Výbor se dělí na tři dílčí výbory (výbor pro ekologický výrobek, pro ekologickou výrobu a pro ekologické řízení) a celkem dvanáct specializovaných podvýborů.

Výzkumný ústav ekotechnologií
– Dokončen v září 2005
– Celková plocha 4,193 m2
– 250 expertů ve výzkumu a vývoji, více než 400 speciálních zařízení
– Výzkumné úkoly:
a) ekologicky šetrné vozidlo (vodíkový systém palivových článků, technologie skladování vodíku, pohonný systém vozidel s palivovými články),
b) technologie snižování emisí (výfukové systémy pro benzínové motory s nulovými emisemi, systémy redukce NOX pro dieselové motory, technologie alternativních paliv/biopaliv),
c) recyklace a čistější výrobní technologie (ekologicky šetrné materiály a vývoj demontážních technologií, technologie pro lepší využívání zdrojů, technologie snižování produkce CO2, technologie pro zvýšení účinnosti využívání energie při výrobě).

Vozidlo šetrné k životnímu prostředí
Systém výzkumu a vývoje
– RAIS (Recycleability Assessment Information System) – Informační systém vyhodnocení recyklovatelnosti: Výpočet recyklovatelnosti jednotlivých dílů a materiálů
– LCA (Life Cycle Assessment) – Vyhodnocení životního cyklu: Od výzkumu a vývoje přes výrou, používání až po likvidaci a recyklaci
– DfE (Design for Environment) – Design pro životní prostředí: Konstrukční řešení s ohledem na pozdější likvidaci a recyklaci

Environmentální předpisy a smlouvy
– EU: Dobrovolná smlouva o emisích CO2 (2000/303/EC)
– USA: Průměrné nakládání s palivem ve společnosti (CAFE)
Vyhláška státu Kalifornie o kontrole emisí skleníkových plynů z motorových vozidel
– JPN: Zveřejňování oficiální účinnosti spotřeby paliva a označování
– KOR: Průměrná účinnost spotřeby paliva
Vyhláška na ochranu přírodních zdrojů a podporu recyklace

Elektrické vozidlo s vodíkovým palivovým článkem (FCEV)
Vzhledem k tomu, že vodík nevytváří žádné škodlivé emise, je jedním z perspektivních paliv budoucnosti. Automobiloví výrobci se zaměřili zejména na koncept tzv. elektrického vozidla s vodíkovým palivovým článkem (FCEV), poháněného elektrickou energií, vyráběnou z vodíku. FCEV je poháněno elektro-chemickým palivovým článkem a využívá vodík jako hlavní palivo, které reakcí s kyslíkem vytváří elektrickou energii. HMC se této technologii věnuje od roku 2000; v roce 2001 pak zkonstruovala vozidlo Santa Fe FCEV 1. generace. V prosinci 2004 bylo veřejnosti představeno vozidlo Tucson FCEV 2. generace, které svého předchůdce předčilo ve všech parametrech, zejména ve startování, bezpečnosti, ovladatelnosti atd. Toto vozidlo je díky 2. generaci použité technologie schopné provozu i při teplotách pod nulou a na jedno natankování vodíku ujede až 300 km při maximální rychlosti 150 km/hod.

Společnost HMC, partner FIFA a sponzor MS 2006 ve fotbale, představila během mistrovství v Německu svůj Tucson FCEV porotcům soutěže o Vůz roku (Car of the Year, COTY) a také 49 novinářům, kteří si toto auto mohli prakticky vyzkoušet. Kromě toho přivezla společnost HMC do Německa na dobu konání MS ve fotbale i autobus FCEV, který tam při přepravě více než 5.000 novinářů z celého světa najezdil přes 2.400 km.

Hybridní elektrické vozidlo (HEV)
Hybridní elektrické vozidlo (HEV) kombinuje klasický pohon s elektrickým motorem
a systémem baterií. Vozidlo tak má vyšší účinnost a celkově nižší hodnoty emisí. Hybridní systém pohonu snižuje zátěž motoru a umožňuje mu pracovat s optimální účinností využívání paliva během akcelerace a také zlepšuje celkovou účinnost, protože přebytečnou kinetickou energii ukládá v podobě elektrické energie do baterií. Takto uložená energie se využívá zejména ke snížení spotřeby paliva při další akceleraci.

V roce 2004 HMC oficiálně předvedla vozidla HEV, když zapůjčila korejskému Ministerstvu životního prostředí 50 vozidel Getz HEV. V roce 2005 to pak bylo 200 vozidel Accent HEV, zapůjčených veřejným institucím. V roce 2006 byla vozidla HEV veřejně testována v běžném provozu nejen v Soulu, ale i v dalších pěti velkých korejských městech (Pusan, Kwandžu, Daegu, Ulsan a Daedžon). V souvislosti s rostoucími cenami ropných produktů, s obavami z klimatických změn a s celkovým úsilím o ochranu atmosféry pokračuje společnost HMC v intenzívní práci na tomto druhu pohonu.

Čistota ovzduší
EU nastavila jedny z nejpřísnějších limitů emisí na světě. Od roku 2005 přijala Evropská komise nařízení Euro-4, které nepovoluje u vozidel s dieselovým motorem více než 0,025g pevných částic a 0.25g NOX na jeden ujetý kilometr. Nařízení Euro-5 bude ještě přísnější. Vozidla Hyundai, prodávaná v Evropě od roku 2006, splňují emisní standard Euro-4.

Technologie snižování emisí
– Motory s nízkým objemem emisí (zlepšená účinnost využívání paliva, snížené emise CO2 a snížené výfukové emise). Nové motory splňují i kalifornský standard SULEV (Super Ultra-Low Emission Vehicle). Dieselové motory nové generace jsou montovány do vozů Matrix, Getz, Accent, Elantra, Sonata, Tucson a do nového Santa Fe.
– Systém výfuků s nízkými emisemi (různé technologie pro benzínové
a naftové/dieselové motory)
– Oxidační katalyzátor pro dieselové motory (emisní standard Euro-4)
– Filtrační systém pevných částic pro dieselové motory (m.j. součást základní výbavy vozů Sonata a Tucson)
– Systém redukce NOx

Recyklace

Recyklační centrum
– Dokončeno v říjnu 2005
– Celková plocha 3,300 m2
– Kapacita 4.200 vozidel za rok, plynulý proces
– Recyklace až 80 % použitého materiálu

Informační systém vyhodnocení recyklovatelnosti pro homologaci (RAIS-H)

Od prosince 2005 vyžaduje EU jako podmínku pro homologaci vyhodnocení recyklovatelnosti. Jako odpověď na tento požadavek vyvinula společnost HMC systém RAIS-H, který umožňuje potřebné výpočty na základě údajů o materiálech, použitých pro výrobu jednotlivých součástí.