Jsme Dobrý soused. Na podporu
komunitního dění rozdáme
obcím v okolí 840 000 Kč

2 minuty čtení | 10.3.2023

Kulturní den obce v Horních i Dolních Domaslavicích, nákup hasičské stříkačky pro potřeby mladých hasičů v Dobré nebo třeba vybavení klubovny v Dobraticích. Nejen tyto aktivity podpoří v 12. ročníku programu Dobrý soused nošovická automobilka Hyundai. Každé ze 13 zapojených obcí z okolí závodu věnuje částku 60 000 Kč, což je o 10 000 Kč více než v předešlých letech.

„Jsem ráda, že můžeme podpořit okolní komunitní dění. Těší mě, že vzájemná spolupráce s obcemi funguje na nadstandardní bázi a že jsme pro obce spolehlivým partnerem, kterému záleží na rozvoji regionu,“ pochvaluje si Barbora Hermanová, vedoucí Oddělení vnějších vztahů HMMC.

Také letos se na příspěvek můžou těšit obce Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Nižní Lhoty, Nošovice, Pazderna, Raškovice, Třanovice, Vojkovice a Vyšní Lhoty. Peníze využijí nejen na pořádání kulturně-společenských akcí, ale i na nákup potřebného vybavení pro místní spolky.

Obce Raškovice a Dolní Domaslavice navíc dostanou peněžní podporu v doprovodném projektu „Dobrý soused Společně“. Obě obce získají dalších 30 000 Kč. Jde o podporu ekologických aktivit, kterých se účastní obyvatelé obcí a zaměstnanci HMMC. V Raškovicích vytvoří novou alej ovocných stromů na jedné z původních cest v obci a v Dolních Domaslavicích chystají v rámci projektu společný úklid okolí Žermanické přehrady a místních komunikací a zasazení stromu v centru obce.

Každoroční setkání zástupců HMMC a starostů obcí spolu s předáním symbolických šeků se letos odehrálo ve čtvrtek 9. března netradičně v prostorách multifunkční auly Gong v areálu Dolních Vítkovic, jehož je nošovický Hyundai partnerem. Kromě prezentace novinek z prostředí HMMC si starostové vyslechli zajímavosti a chystané plány v oblasti cestovního ruchu a cyklodopravy v Moravskoslezském kraji v podání destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism.

Program Dobrý soused je jedním z pilířů společenské odpovědnosti HMMC. Po celý březen probíhá příjem žádostí v grantovém programu Společně, díky kterému obdrží finanční podporu neziskové organizace, spolky a jednotlivci z regionu. Výše podpory na jeden projekt se pohybuje od 5 000 do 25 000 Kč. Celkem firma na grantový program Společně vyčlenila letos rekordní 1 000 000 Kč.