Kolektivní smlouva mezi
odborovou organizací a
vedením společnosti
podepsána

2 minuty čtení | 15.4.2010

Odborová organizace a vedení společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) dospěly k dohodě, stvrzené ve středu 14. dubna večer podpisem dodatku ke Kolektivní smlouvě pro období 1. 5. 2009 – 30. 4. 2011.

Po osmikolovém jednání, které trvalo skoro dva měsíce, dosáhly obě strany dohody, týkající se nárůstu základních mezd, výročního bonusu a příplatků za mimořádné směny. \r\na) S platností od 1. dubna 2010 se základní mzdy v závodě HMMC zvýší v průměru o 7%. U dělnických profesí bude zvýšení záviset na tarifní třídě.\r\nb) Výroční bonus ve výši 50% základní mzdy zaměstnance bude záviset pouze na docházce, resp. na absencích, a bude vyplacen v prosinci. \r\nc) V případě mimořádné pracovní směny, připadající na den pracovního volna, přísluší zaměstnanci kromě mzdy a příplatků podle Zákoníku práce a Kolektivní smlouvy navíc fixní příplatek ve výši 400,- Kč za směnu.\r\n\r\n* * * * *\r\n\r\nVedení společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech ocenilo přístup vedení odborové organizace, která akceptovala kompromis za složité ekonomické situace, v jaké se nachází celý automobilový průmysl. „Vzhledem k tomu, že v loňském roce nebyly tarify základních mezd navýšeny vůbec, souhlasili jsme letos se zvýšením o 7%, protože je takto kompenzován i loňský rok,“ řekl Jaromír Radkovský, generální manažer oddělení lidských zdrojů. „Fixní bonus 400,- Kč k základní mzdě a všem zákonným příplatkům za mimořádný přesčas v den pracovního volna je motivací zaměstnanců, pokud by společnost Hyundai při nárůstu počtu zakázek potřebovala zorganizovat mimořádnou sobotní směnu,“ dodal J. Radkovský.\r\n\r\n„Dohodu jsme hledali velmi dlouho a těžce, jednání byla opravdu složitá,“ okomentoval podpis dodatku Radek Kuchař, předseda odborové organizace. „Je pochopitelné, že jsme původně chtěli mnohem více, přesto vnímáme dosažený výsledek pozitivně, protože je to první výrazný krok na cestě ke mzdám, obvyklým v ostatních automobilkách v České republice,“ uzavřel R. Kuchař.\r\n\r\nS pozdravem\r\n\r\n