Nošovický Hyundai podpoří
dění v kraji. Granty
pomůžou sportovcům, dětem,
hendikepovaným i kultuře

3 minuty čtení | 28.4.2021

Nošovice, 28. dubna 2021 – Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) dlouhodobě podporuje rozvoj regionu, ve kterém působí. Jedním z důkazů zodpovědného přístupu firmy je grantový program Společně, o který je ze strany žadatelů velký zájem. Letos nošovická automobilka podpoří 38 projektů, kterým poskytne celkovou částku 661 900 Kč.
Grantový program Společně, který je jedním z hlavních pilířů podpory aktivit vlastních zaměstnanců a regionu, automobilka poprvé spustila v roce 2016. V letošním šestém ročníku programu obdržela společnost HMMC v březnu celkem 95 žádostí o podporu projektů zaměřených na sport, kulturu, děti a hendikepované. Hodnotící komise, složená z 12 zástupců firmy a odborné veřejnosti, tak měla nelehkou úlohu.
„Všichni máme za sebou těžký rok plný velkých výzev. Jsem proto nesmírně ráda, že jsme letos opět podpořili projekty, které přihlásili nejen naši zaměstnanci, ale i neziskové subjekty z Moravskoslezského kraje. Děkuji všem, kteří se přihlásili. Byť nemůžeme podpořit všechny, dává nám to naději, že existuje spousta nadšených lidí, kteří svůj čas tráví smysluplně nebo jej věnují komunitě. A to je pro nás skvělá zpráva a zároveň motor pohánějící nás do dalších ročníků,“ uvedla Barbora Hermanová z Oddělení vnějších vztahů HMMC.
Žádat o grant ve výši až 20 000 Kč mohly fyzické i právnické osoby, společnost HMMC se finančně spolupodílí na úhradě uznatelných nákladů maximálně do výše 50 %. Příjemci grantů musí projekty realizovat na území Moravskoslezského kraje.
Na příspěvek se můžou těšit organizátoři sportovních a dětských akcí v celém regionu, grantový program podpoří také materiálové vybavení některých oddílů a dětské vzdělávací aktivity. Firma přispěje i na nákup pomůcek pro lidi s hendikepem či canisterapii v krnovském domově pro osoby se zdravotním postižením. Grantový program finančně pomůže rovněž s novým ozvučením pro církevní a kulturní aktivity v dobratickém kostele nebo navracením nalezeného zvonu v Německu do Doubravy. Kompletní výčet vybraných projektů lze nalézt na adrese www.hyundai-motor.cz/o-spolecnosti/grantovy-program-2/.
Společenská odpovědnost je nedílnou součástí firemní strategie nošovické automobilky. Loni společnost HMMC spustila pilotní program Společně za sny, ve kterém částkou 25 000 Kč podpořila dvě nadané děti z Moravskoslezského kraje. Letos plánuje program rozšířit, další kolo bude vyhlášeno na podzim.
Pravidelnou finanční podporu regionu poskytuje firma v programu Dobrý soused. Zkraje letošního roku společnost předala symbolické šeky starostům a starostkám třinácti okolních obcí v rámci již desátého ročníku projektu. Každé z nich společnost HMMC věnovala 50 tisíc korun. Podpoří tím tamní sportovní, kulturní a spolkový život. V projektu Dobrý soused bylo obcím celkově poskytnuto 700 000 Kč.
V každoroční výzvě Nadačního fondu Hyundai firma navíc podporuje komunitní a ekologické projekty. Mezi další pilíře společenské odpovědnosti firmy se řadí podpora technického vzdělávání. Za svou činnost firma HMMC v loňském roce získala Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost.
Firma se také dlouhodobě angažuje na poli ekologických aktivit v rámci dílčích eko dní nebo výzvou k výrazné redukci plastů a plastových obalů. Letos HMMC mj. podpoří biodiverzitu v Beskydech, konkrétně zachování původních luk a pastvin, které jsou cenné pro udržení rozmanitosti přírody pro další generace. V samotném areálu automobilky jsou pravidelně vysazovány stromy a medonosné rostliny. Zajímavostí pro letošní rok budou nové hmyzí domečky před výrobními halami.