NOVINKY Z HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH

4 minuty čtení | 22.5.2007

Právní moci nabylo další stavební povolení, týkající se výstavby závodu společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) v Nošovicích – ve středu 16. května vstoupilo v platnost povolení pro stavbu lakovny (Zprávu jsme nevydali dříve, protože ještě do půlnoci ze 16. na 17. května bylo možné podat odvolání poštou – nepřišlo žádné, pozn. Petr Vaněk).

Po povoleních na výstavbu převodovkárny, lisovny, svařovny a montážní haly je povolení pro stavbu lakovny dalším významným krokem na cestě k vybudování nejmodernější evropské automobilky – závodu Hyundai v Nošovicích.

V průběhu několika týdnů očekáváme vydání stavebního povolení pro stavbu infrastruktury v areálu závodu, včetně zkušební dráhy, a na podzim pak vydání posledního stavebního povolení pro administrativní budovu. Ta by se měla stát oficiálním sídlem společnosti od července 2008.

2) Hyundai – dobrý soused v Nošovicích

Po mikulášské besídce pro žáky mateřské a základní školy v Nošovicích se bude společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech podílet i na oslavě Dne dětí a zejména na slavnostním otevření nového travnatého fotbalového hřiště v obci. Tato akce, doplněná o sportovní a kulturní program, se uskuteční v sobotu 1. září 2007.

3) Investiční pobídky

Evropská komise minulý týden schválila v souladu s pravidly Smlouvy o ES a státní podpoře České republice podporu ve výši 111 milionů EUR.

Tato podpora bude použita pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech na stavbu automobilky v Nošovicích. Podpora se skládá z přímého peněžního grantu a z převodu pozemků za sníženou cenu. Kromě této podpory společnost HMMC obdrží ještě další regionální podpory v celkové výši 194,49 milionů EUR (spolu s již schválenými 111 mil. EUR se bude jednat celkově o částku 5,483 mld. Kč) – tato suma se vztahuje k tzv. způsobilým investičním nákladům ve výši 1,148 miliard EUR (32,345 miliard Kč; směnný kurs ke dni 22.5.2007, pozn. P. Vaněk). Státní podpora investice HMMC bude vyplácena Ministerstvem průmyslu a obchodu v pravidelných splátkách.

Podpora je určena na převod pozemků za sníženou cenu (cca 740 mil. Kč), přímý peněžní grant (cca 1,5 mld. Kč), příspěvek na každé vytvořené pracovní místo (cca 700 mil. Kč), podporu školení
a rekvalifikace zaměstnanců a slevu na dani po dobu deseti let, to vše v úhrnné maximální výši 194,49 mil. EUR (5,483 mld. Kč).

Zdůrazňuji, že výplata podpory je podmíněna investicí ze strany společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech ve výši 1,148 miliard EUR (32,345 miliard Kč).

4) Stav náboru pracovních sil

K dnešnímu dni registruje společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech více než čtyři tisíce žádostí o pracovní místo. Z tohoto počtu je přibližně 300 ze Slovenska a několik desítek z Polska, naprostá většina uchazečů je z bezprostředního okolí v Moravskoslezském kraji.

Ze čtyř tsíc uchazečů je přibližně polovina těch, kdo mají zájem o práci ve výrobě. S velkou pozorností zejména mezi studenty posledních ročníků vysokých škol se setkala i skutečnost, že společnost Hyundai má zájem o čerstvé absolventy bez praxe. Z tohoto důvodu společnost prodloužila akci „Hledáme mladé talenty“ až do konce května, nové kolo ústních pohovorů se uskuteční v Ostravě ve druhé polovině června. Trvalá je poptávka po technicích s dobrou znalostí angličtiny, kteří by mohli již v srpnu tohoto roku vycestovat na několikaměsíční zácvik do Koreje.

Nabídka aktuálně otevřených pracovních pozic je jak na webových stránkách společnosti Hyundai (www.hyundai-motor.cz), tak na specializovaných serverech www.jobs.cz, www.prace.cz a www.sprace.cz.

Z týdenní stáže, spojené s návštěvou centrály Hyundai v Soulu, vědecko-výzkumného centra v Namjangu a automobilky v Asanu, se před dvěma týdny vrátila Kateřina Holušová, specialistka odboru lidských zdrojů. „Vzhledem k tomu, že to byla moje první cesta do východní Asie, překvapilo mne skoro všechno – velikost Soulu, ohromné počty lidí v ulicích i třeba styl tradičních restaurací,“ říká Kateřina Holušová. „V pracovní oblasti na mne udělala velký dojem dokonalá příprava jednotlivých lektorů a jejich špičkově zpracované prezentace,“ dodává. „Myslím, že zejména v preciznosti a smyslu pro každý detail se máme od Korejců co naučit.“