Ekologie

Ekologie na prvním místě

Naše planeta je náš domov. Změny klimatu, vyčerpávání zdrojů, i další environmentální témata se týkají  nás všech, a my ve společnosti Hyundai jsme si toho dobře vědomi. Hyundai Motor Company je dlouhodobě lídrem v oblasti výroby aut s pohony na alternativní paliva. Tato paliva budoucnosti by měla být šetrná k životnímu prostředí.

„Hyundai Motor Company si váží lidských hodnot a svou firemní společenskou odpovědnost naplňuje prostřednictvím ochrany životního prostředí ve jménu harmonie člověka, životního prostředí a společnosti.“

Globální environmentální politika

 

Uznáváme životní prostředí jako klíčový prvek podnikání a vytváříme firemní hodnoty proaktivním prosazováním ekologického managementu.
Podporujeme vývoj a distribuci ekologicky šetrných výrobků.
Zasazujeme se o snižování škodlivin a o ochranu zdrojů a energie pro jejich udržitelné využití ve všech fázích životního cyklu našich výrobků, od vývoje přes výrobu, prodej a použití po jejich likvidaci.
Všem našim zaměstnancům poskytujeme environmentální školící kursy, podporujeme naše dodavatele v ekologickém řízení a přispíváme k veřejnému blahu.
Vyhovujeme všem mezinárodním i národním ekologickým zákonům, předpisům a smlouvám.
Pokračujeme ve zdokonalování ekologického řízení a svou činnost předkládáme veřejnosti.

Environmentální přístup v HMMC

 

Při výstavbě automobilky byl od samého počátku kladen velký důraz na ohleduplnost vůči životnímu prostředí. Více než tisíc vzrostlých stromů, které se v areálu nacházelo, nebylo vykáceno, ale náročným způsobem přesazováno.

V závodě jsme vybudovali sofistikovaný logistický systém, který je založen na strategickém umístění tří hlavních subdodavatelů přímo v průmyslové zóně, z čehož dva (Mobis a Transys) jsou propojeni s montážní halou Hyundai pomocí krytých mostů. Objem dílů, které se takto čistě a nehlučně dopraví do montážní haly, představuje denně náklad 200 kamionů nezatěžující životní prostředí.

Po spuštění výroby jsme zavedli systém ekologického řízení výrobního závodu ISO 14001, kterým chceme potvrdit a zdůraznit důležitost environmentální zodpovědnosti v naší společnosti.

Využíváme nejmodernější technologie a špičkové laboratoře, které zabezpečují ochranu životního prostředí. V průběhu celé výroby jsme implementovali systém nakládání s odpady, ale také zabezpečujeme jejich správné třídění.

 

Naše lakovna využívá vodou ředitelné barvy a všechny průmyslové odpadní vody z celého závodu jsou čištěny ve vlastní čističce odpadových vod nejnovějšími postupy.

Haly jsou vybaveny speciální vzduchotechnikou, která zajišťuje přímé odvádění výparů a exhalací z výrobního procesu.

V prosinci 2012 bylo vedle haly Lakovny uvedeno do provozu zařízení pro snížení emisí těkavých organických sloučenin (VOC) regenerativní termickou oxidací (RTO). Zařízení nasává vzduch znečištěný těkavými organickými látkami z prostoru stříkacích linek svrchního krycího laku a ze sušících pecí a vhání jej do spalovací komory, kde se za zvýšeného tlaku a teploty téměř 1000 stupňů Celsia vzduch ohřívá a přitom se spalují v něm obsažené těkavé organické látky; následně se vzduch ochladí a vypouští se volně do atmosféry. Účinnost tohoto zařízení je více než 97 %.

Instalací stříkacích robotů nátěrových hmot na lakovně došlo ke snížení spotřeby barev o 17 % a organických rozpouštědel o 11,5 %, celkově tímto opatřením došlo ke snížení emisí VOC o 11%.

 

Instalací nového regulovaného úsporného osvětlení na hale výroby převodovek jsme snížili spotřebu elektrické energie pro osvětlení o 52 %.
V areálu HMMC byl vybudován park pro odpočinek zaměstnanců s 37 stromy a 600 m2 travnatých ploch.
Na lakovně jsou rozpouštědla z provozu recyklována (75 % rozpouštědel je vráceno zpět do procesu).
95 % materiálů použitých při výrobě automobilu je recyklovatelných.
Z celkového množství odpadů HMMC je 88 % recyklováno.
Používáme materiály s nízkým obsahem VOC.
Jako jediná automobilka v České republice jsme držitelem certifikátu EMAS.

Prohlášení a certifikace

Po spuštění výroby jsme zavedli systém ekologického řízení výrobního závodu ISO 14001, kterým chceme potvrdit a zdůraznit důležitost environmentální zodpovědnosti v naší společnosti. Systém řízení ISO 14001 je v HMMC plně aplikován v celém svém rozsahu, je součástí integrovaného systému řízení a je realizován prostřednictvím koordinovaných činností se zaměřením na řízení organizace, které stanovují politiku a cíle v oblasti životního prostředí.

iso-emas-2
projektz

Elektrizující budoucnost

 

Málokdo ví, že název automobilové značky Hyundai znamená v korejštině „moderní“. Značka dělá vše pro to, aby tomuto označení dostála. Nikdo dnes neví, čím budou poháněna auta budoucnosti, ale ať už to bude kterýkoliv z alternativních pohonů, Hyundai je připraven už dnes.

Jedním z horkých kandidátů na místo spalovacích motorů je bezesporu bateriový elektromobil.

Výroba elektromobilů začala v Nošovicích nenápadným mild-hybridem už v roce 2018. Naplno se ale elektromobilita rozjela v roce 2020, kdy byla spuštěna sériová výroba modelu Kona Electric. Zahájení výroby připadlo na březen 2020 a za tu dobu z nošovických bran vyjelo přes
37 000 kusů tohoto elektromobilu. V roce 2021 byla zahájena výroba plug-in hybridní verze nového Tucsonu a tím byl doplněn poslední chybějící článek do portfolia elektromobilů. Dnes tedy v Nošovicích vyrábějí vše od mild-hybridu, přes klasický hybrid a plug-in hybrid až po plně elektrickou Konu Electric. Samozřejmě kde jsou elektromobily, nesmí chybět nabíječky. Právě proto byl v rámci dotační výzvy Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita (z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) zrealizován projekt
s názvem Elektromobilita ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. V rámci tohoto projektu bylo ve dvou etapách (od 18. 7. 2019 do 5. 2. 2020 a od 1. 1. 2020 do 15. 9. 2020) vybudováno 10 nabíjecích stanic pro elektromobily jak uvnitř areálu, tak i venku a firemní flotilu doplnil nový vůz Hyundai Kona Electric. Způsobilé náklady činily
5 121 500 Kč, z čehož 55 % pokryla dotace. Nabíječky tak zásobují elektromobily, které slouží jako shuttle vozidla uvnitř areálu a také elektromobily určené pro testování.

Firma zároveň v rámci podpory ekologické mobility provozuje
5 elektromobilů Kona Electric jako vozy pro služební cesty v blízkém okolí závodu. I tyto vozy získávají energii z nabíjecích stanic z tohoto programu.

Certifikáty

ISO 14001 2015 Ke stažení
ISO 14001 2015 ENG Ke stažení

Environmentální prohlášení

Environmentální prohlášení 2022 Ke stažení
Environmentální prohlášení 2021 Ke stažení
Environmentální prohlášení 2020 Ke stažení
Environmentální prohlášení 2019 Ke stažení
Environmentální prohlášení 2018 Ke stažení
Environmentální prohlášení 2017 Ke stažení
Environmentální prohlášení 2016 Ke stažení
Environmentální prohlášení 2015 Ke stažení
Environmentální prohlášení 2014 Ke stažení
Environmentální prohlášení 2013 Ke stažení
Enviromentální prohlášení 2012 Ke stažení
Environmentální prohlášení 2011 Ke stažení

Závěry z monitoringu

Závěry z monitoringu 2022 Ke stažení
Závěry z monitoringu 2021 Ke stažení
Závěry z monitoringu 2020 Ke stažení
Závěry z monitoringu 2019 Ke stažení
Závěry z monitoringu 2018 Ke stažení
Závěry z monitoringu 2017 Ke stažení
Závěry z monitoringu 2016 Ke stažení
Závěry z monitoringu 2015 Ke stažení
Závěry z monitoringu 2014 Ke stažení
Závěry z monitoringu 2013 Ke stažení
Závěry z monitoringu 2012 Ke stažení
Závěry z monitoringu 2011 Ke stažení
Závěry z monitoringu 2010 Ke stažení
Závěry z monitoringu 2009 Ke stažení
Závěry z monitoringu 2008 Ke stažení