Grantový program
„Společně 2020“

Záleží nám na našich zaměstnancích a proto rádi podpoříme projekty, kterých se sami účastní a nebo nám je doporučí. Naši zaměstnanci mohou do grantového řízení každý rok přihlásit neziskovou organizaci dle svého výběru a získat pro ni až 20 000 korun. V roce 2019 jsme podpořili 35 projektů a rozdali tak 640 000 Kč.

Kategorie pro rok 2020: 

Společně pro děti (podpoříme volnočasové aktivity a dětskou kreativitu)
Společně bez bariér (pomůžeme organizacím nebo přímo hendikepovaným)
Společně kulturně (přispíváme na nejrůznější kulturní události)
Společně za sportem (nastartujeme sportovce i sportovní kluby)

Dotazy ke grantovému programu Vám rádi zodpovíme na e-mailu: granty@hyundai-motor.cz.

 

Své žádosti můžete podávat do 15. 4. 2020.

Obecné

výstižně popište, čeho se projekt týká
obec

Žadatel


Kontakt na žadatele


Bankovní spojení

Podpora získána v minulosti
z grantového programu HMMC

Uveďte název projektu, rok realizace a také výši poskytnutého finančního příspěvku.

Smazat
Přidat další

Projektová část

např. podpořit rozvoj aktivit, uspořádat soutěž, zabezpečit pomůcky apod. – definujte současný stav a potřebu – jaký problém, či nedostatek projekt řeší – na jaké aktivity projekt navazuje
komu bude projekt určen – kdo budou jeho uživatelé – jak velká je cílová skupina
např. nákup pomůcek nebo vybavení; uspořádání koncertu či jiné akce; nájem prostor; občerstvení
předběžné termíny realizace projektu (např. zahájení, průběh, konání akce)
propagace projektu, např. umístění loga HMMC na plakátech, vstupenkách, webových stránkách, banneru, facebooku, noviny, televize, rozhlas

Zapojení zaměstnanců HMMC

Projekty mohou být podpořeny kmenovými i agenturními zaměstnanci HMMC, kteří zde pracují min. 1 rok. Jedním z cílů grantu je zapojení zaměstnanců do projektů. Uveďte osoby, které se na tomto projektu budou podílet a vysvětlete jakým způsobem (i v případě, že se na projektu podílí pouze děti a rodinní příslušníci zaměstnanců).

Smazat
Přidat další

Rozpočet projektu

Uveďte celkovou částku v Kč , vynaloženou na realizaci projektu. (např . 40 000 Kč)
Uveďte požadovanou částku v Kč, (např. 20 000 Kč), min. 5 000 – max. 20 000 Kč. Požadovaná částka nesmí překročit 50 % celkových nákladů na projekt.
(uveďte v %)
%

Předpokládané zdroje spolufinancování

Smazat
Přidat další

Ostatní dokumenty

Můžete nahrát maximálně 10 MB přílohu.

Čestné prohlášení