Společenská odpovědnost

Přispíváme řadě projektů a staráme se o společnost
V letech

Přispíváme společnosti

HMMC vyrábí nejen kvalitní vozidla, která mají své zákazníky po celém světě, ale přispívá také ke zlepšování kvality života v Moravskoslezském kraji. Pomáháme rozvíjet mladé talenty, jsme Dobrým sousedem, chráníme životní prostředí, podporujeme nejrůznějších akce a rozdáváme radost.

Grantový program  „Společně“

Naši zaměstnanci mají možnost každoročně žádat o finanční podporu pro neziskové organizace nebo spolky, a to ve čtyřech kategoriích, kterými jsou: Děti, Hendikepovaní, Kultura a Sport.  Výše podpory na jeden projekt se pohybuje od 5 000 do 20 000 Kč.

Projekt Dobrý soused

V rámci tohoto projektu HMMC každoročně finančně podporuje kulturní, sportovní a volnočasové aktivity ve 13 obcích ze sousedství. Každá obec si může zažádat o finanční podporu svých akcí až do výše 50 000 Kč.

Dobrý soused Společně

Dalších 25 000 Kč mohou obce získat v podprogramu Dobrý soused Společně. Jde o podporu ekologických aktivit, kterých se účastní obyvatelé obcí a naši zaměstnanci.

Ekologické dny

Jako společensky odpovědná firma dále pomáháme nejen sousedním obcím, kde např. sázíme stromy, renovujeme dětské hřiště, čistíme řeku nebo pomáháme s výstavbou nejrůznějšího zázemí obcí. Akce pořádáme pro naše zaměstnance, kteří se mohou aktivně zúčastnit.

Podpora technického vzdělávání

Naše společnost se již dvakrát stala hrdým partnerem Horizon Grand Prix, Mistrovství ČR v závodě RC vodíkových modelů. Jelikož je značka Hyundai průkopníkem na poli vodíkového pohonu, je pro nás tato spolupráce velmi důležitá. V programu navíc podporujeme přímo SŠ a studenty v technickém vzdělávání.
Každoročně také rozdáváme několik aut z předsériové výroby technickým školám, odborným učilištím a dalším institucím, které mohou tato vozidla využít. Tyto modely jsou kompletní, plně funkční a dokonale vybavené, ale nemohou být provozovány na veřejných komunikacích. Od roku 2007 již bylo pro účely výuky rozdáno 120 aut.

Kona jede na vysokou

V roce 2020 jsme spustili i spolupráci s technickými vysokými školami a univerzitami formou soutěže o pilotní vozy Kona Electric.

Dopravní výchova

Pravidelně také zaštiťujeme dopravní soutěž mladých cyklistů ve Frýdku-Místku, kterou pořádá Městská policie Frýdek-Místek. Žáci 4. ročníků ZŠ dokládají své znalosti z dopravní výchovy, která je povinným předmětem ve 4. třídě. Ti nejlepší cyklisti obdrží od naší společnosti jízdní kola a hodnotné ceny. Šikovný cyklista je v budoucnu uvědomělý řidič.

Nadační fond

Na základě Deklarace porozumění mezi HMMC, státními institucemi a ekologickými sdruženími vznikl Nadační fond Hyundai, který v průběhu několika let rozdělí 25 mil. Kč na podporu komunitních projektů realizovaných zejména na území Frýdecko-Místecka a Novojičínska. Tyto projekty se zabývají jak ochranou a zlepšením životního prostředí, tak i transparentností veřejné správy a přístupem veřejnosti k rozhodování.

 

Dobrovolnictví

V rámci Týdne klíčových hodnot pomáháme vždy v pěti zařízeních (ADRA, Slezská diakonie, Chráněné bydlení Archa, atd.), kde naši zaměstnanci v pracovní době tráví čas s klienty, malují, renovují nebo uklízejí. Firma navíc každému zařízení přispívá finanční částkou, která udělá radost a službu.

Fotbalový turnaj dětských domovů

Pro dětské domovy v Moravskoslezském kraji každoročně spolupořádáme fotbalový turnaj dětských domovů, kterého se účastní desítka zařízení. Děti se na akci každoročně velmi těší a vždy hrají fair play.

Další aktivity: Korejské dny, Mikulášské nadílky a jiné.

Hyundai Family Day

Pro své zaměstnance a jejich rodiny organizujeme v areálu naší společnosti každoročně rodinný den. Součástí programu jsou prohlídky závodu, bohatý kulturní program, mnoho soutěží a atrakcí nejen pro děti, ale také pro dospělé. Program každoročně vyvrcholí koncertem hlavní hvězdy večera.