OHLÉDNUTÍ ZA SYMBIÓZOU 2007

1 minuta čtení | 15.3.2007

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech se v uplynulých dvou dnech zúčastnila šestého ročníku veletrhu pracovních příležitostí Symbióza 2007. A ačkoliv se pochopitelně jednalo o první účast HMMC na této akci, byla to účast velmi úspěšná: kromě stovek zodpovězených dotazů je výsledkem 432 vyplněných osobních dotazníků.

Stánek společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech byl od zahájení veletrhu ve středu v devět hodin ráno v neustálém obležení zájemci o informace a o registraci do databáze uchazečů o zaměstnání. Do tří hodin odpoledne, kdy veletrh skončil, pak byly odevzdány 432 vyplněné dotazníky.

\”Očekávali jsme sice velký zájem ze strany studentů, ale výsledek nás nakonec velmi příjemně překvapil,\” řekl HONG Raewook, manažer oddělení lidských zdrojů HMMC. Odevzdané dotazníky budou nyní setříděny podle oborů a také podle toho, zda se jedná o studenty posledních ročníků nebo o ty, kteří ještě mají několik let studia před sebou. \”Do dvou týdnů rozešleme všem studentům odpovědi – ti, kdo budou letos končit svá studia a splňují i další kritéria, zejména dobrou znalost angličtiny, budou pozváni k osobním pohovorům. Se studenty nižších ročníků se pokusíme dohodnout individuálně,\” doplnila Marta Mocková z téhož oddělení.

S ohledem na skutečnost, že do roku 2009 má Hyundai nabrat téměř 2700 zaměstnanců, je již nyní jisté, že se společnost zúčastní i příštího ročníku veletrhu pracovních příležitostí Symbióza.