PRACOVNÍ NÁVŠTĚVA ČONG
MONG-KU, PŘEDSEDY HYUNDAI
MOTOR COMPANY, V ZÁVODĚ HMMC
V NOŠOVICÍCH

méně než 1 minuta čtení | 29.9.2008

V sobotu 27. září 2008 přijel na krátkou pracovní návštěvu závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovicích předseda mateřské společnosti Hyundai Motor Company Čong Mong-ku. \r\n

Po úvodním setkání s managementem společnosti si předseda Čong prohlédl závod, poobědval ve firemní korejské kantýně a poté i s doprovodem odcestoval do Žiliny, kde navštíví sesterský závod Kia Motors Slovakia. Návštěvy v Nošovicích a v Žilině jsou krátkými zastávkami na cestě předsedy Čonga do Ruska, kam zamířil v souvislosti s výstavbou nového výrobního závodu Hyundai v Sankt Petěrburgu.\r\n\r\n\r\nSobotní pracovní návěštěva v Nošovicích měla čistě pracovní charakter a nebyla spojena s žádnou publicitou. Oficiálně přijede předseda Čong Mong-ku spolu s dalšími vrcholnými představiteli skupiny Hyundai-Kia Automotive Group až na slavnostní zahájení výroby, tzv. Grand Opening Ceremony, v dubnu příštího roku.\r\n