Průměrná dělnická mzda v
závodě HMMC loni
překročila 21 tisíc korun
měsíčně

méně než 1 minuta čtení | 9.2.2011

Průměrná dělnická měsíční mzda se mezi roky 2009 a 2010 zvýšila o téměř tři tisíce korun: z 18.534,- Kč na 21.325,- Kč.

Průměrný měsíční plat v závodě HMMC se za stejné období zvýšil z 21.223,- Kč na 23.506,-Kč. Průměrná měsíční mzda v České republice za první tři čtvrtletí roku 2010 (výsledky za celý rok zatím nejsou k dispozici) činila 23.324,- Kč, v Moravskoslezském kraji to za stejné období bylo 21.329,- Kč měsíčně.