REAKCE SPOLEČNOSTI HYUNDAI
MOTOR MANUFACTURING CZECH
(HMMC) NA ZPRÁVU ČTK,
VYCHÁZEJÍCÍ Z ČLÁNKU V
AUTOMOTIVE NEWS EUROPE (ANE)

2 minuty čtení | 24.6.2008

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) je vážně znepokojena přístupem redakce Automotive News Europe (ANE) a České tiskové kanceláře (ČTK) k informacím, které jim poskytla. Překroucením skutečností vznikla pseudokauza, následně převzatá některými deníky a elektronickými médii, která zpochybňuje důvěryhodnost informací, podávaných společností HMMC, a poškozuje její jméno a kredibilitu.

K podstatě kauzy sdělujeme:

Počátkem června 2008 byly na žádost redaktora ANE podány informace o počtech přijatých pracovníků a celkovém plánu náboru (včetně přesných čísel), ze kterých vyplývalo, že k uvedenému datu jsme přijali „téměř polovinu plánovaného počtu pracovníků“ – což je s ohledem na to, že červen je v polovině roku, ideální stav, plně v souladu s celoročním plánem. Zásahem editora došlo ke změně textu a vzniklé slovní spojení („méně než polovinu plánovaného počtu pracovníků“) posunulo význam sdělení do naprosto jiné roviny a vytvořilo dojem, že HMMC nabrala méně než polovinu počtu lidí, který si naplánovala a že tedy o polovinu zaostává za svým plánem náboru. Tento text převzala ČTK, která jej navíc opatřila vsuvkou s citací výroku HMMC z května letošního roku s cílem usvědčit HMMC z rozporu mezi oběma informacemi. Tento postup považujeme za naprosto nekorektní a neadekvátní otevřenosti, s jakou jsme dosud poskytovali veškeré požadované informace.

Skutečnost je taková, že plán náboru pro rok 2008 byl zhruba 1500 lidí, z nichž jsme k dnešnímu dni přijali 750 uchazečů a do konce roku, tedy ve zbývajících šesti měsících, přijememe druhou polovinu, tedy 750 osob. Stav náboru je v naprosté shodě s plánem a žádné zaostávání a problémy s náborem se nekonají. V databázi uchazečů o zaměstnání v HMMC evidujeme přes 4000 osob (95% z nich z Moravskoslezského kraje), noví zájemci se v náborovém centru HMMC registrují každý den a jsme naprosto přesvědčeni, že splníme nejen plán náboru pro letošní rok, ale i konečný stav v roce 2011, který předpokládá v HMMC zaměstnání zhruba 3500 osob.