Společnost HMMC vyrábí
speciální model vozu i30

2 minuty čtení | 29.10.2010

Nošovický závod Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) vyrábí speciální verzi vozu Hyundai i30 pro švédskou společnost, zajišťující distribuci novin do schránek domácností. Jedná se o verzi, která využívá některé prvky pravostranného řízení, obvyklého např. ve Velké Británii, a která umožňuje vložit noviny do schránky bez nutnosti vystoupit z vozu.

V červnu letošního roku byl závod Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) osloven se zajímavou a velmi netypickou poptávkou: Švédská distribuční společnost, zajišťující roznášku novin do poštovních schránek poptávala upravenou verzi vozu Hyundai i30, která by v sobě kombinovala prvky pravostranného „britského“ řízení s evropským standardem, tedy údaje v kilometrech a ne v mílích a hlavní reflektory vycentrované pro jízdu na pravé straně vozovky. Důvodem této neobvyklé konfigurace je potřeba zefektivnit roznášku novin, kdy musí doručovatel neustále vystupovat z auta, vhazovat noviny do schránek a opět se vracet. Verze s pravostranným řízením umožní vhazovat noviny do schránek přímo z auta, což bude velkou výhodou zejména v dlouhém a mrazivém zimním období. Možná je to překvapivé, ale ačkoliv má Skandinávie na jedné straně velmi vysoký stupeň užívání internetu v běžném praktickém životě (nakupování, komunikace s úřady apod.), jsou její obyvatelé současně velmi konzervativní a bez každodenních tištěných novin ve schránce si svůj život umějí představit jen těžko. Po projednání takto upravené verze na všech úrovních řízení výroby zajistila společnost HMMC homologaci tohoto modelu a v současné době jsou tato auta již dodávána švédskému zákazníkovi. O podobnou úpravu projevily zájem další skandinávské distribuční firmy a tak se ukazuje, že se společnosti Hyundai podařilo najít na trhu velmi zajímavý segment. „Jednou ze zásad společnosti Hyundai je ‚Naslouchat zákazníkům‘ – a právě díky pečlivému naslouchání přání našich zákazníků jsme byli schopni zaregistrovat tuto poptávku a ve velmi krátkém čase ji realizovat,“ říká Woo-suk Yang, obchodní ředitel společnosti HMMC.