SPOLEČNOST HYUNDAI PŘEDALA
NA KONCI LEDNA KRAJSKÉMU
ÚŘADU MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE DOKUMENTACI PRO VYDÁNÍ
ROZHODNUTÍ O INTEGROVANÉ
PREVENCI A OMEZOVÁNÍ
ZNEČIŠTĚNÍ (IPPC)

2 minuty čtení | 13.2.2008

V souladu s dřívějším prohlášením předložila společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje dne 31. ledna 2008 dokumentaci pro vydání rozhodnutí o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control). Toto rozhodnutí je naprosto nezbytné pro zahájení jakéhokoliv provozu v nově budovaném závodě Hyundai v Nošovicích.

Příprava a kompletace dokumentace pro IPPC zabrala několik měsíců, protože se jedná
o velmi obsáhlý dokument, zachycující všechny potenciální zdroje znečištění. Největší debaty se zainteresovanými stranami se vedly o lakovně, která je vnímána jako potenciální zdroj znečištění ovzduší těkavými organickými látkami z ředidel, barev a laků.

Nová lakovna Hyundai bude ovšem patřit k absolutní evropské špičce. Každá karoserie auta bude mít tři vrstvy: základní nátěr, barevný lak a svrchní krycí lak, přičemž první dvě vrstvy budou provedeny vodou ředitelnými barvami, které mají minimální obsah těkavých látek,
a pouze svrchní krycí vrstva bude provedena lakem na bázi organických rozpouštědel. I tento lak však bude mít, podle představitelů společnosti DuPont, předního světového výrobce barev
a laků pro automobilový průmysl, špičkové parametry a jeho obsah ředidel bude poloviční proti lakům, používaným v jiných automobilkách.

Během jednání s představiteli společnosti DuPont bylo také sděleno, že na žádost společnosti Hyundai urychlí DuPont vývoj vodou ředitelného svrchního laku tak, aby byl tento lak dostupný na trhu již v roce 2011. Jeho zavedením se razantně sníží objemy emisí aromatických uhlovodíků pod jakoukoliv dnes myslitelnou úroveň. Je samozřejmé, že lakovna Hyundai bude vybavena dokonalým systémem filtrace odcházejícího vzduchu, aby objemy organických látek byly skutečně minimální, a to již před zavedením vodou ředitelného svrchního laku.

„Jsme si vědomi stávajícího vysokého znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji a proto věnujeme velkou pozornost jak samotné technologii lakovny, tak i obsahu rozpouštědel v nátěrových hmotách. Jsme první automobilka na světě, která tlačí na společnost DuPont, aby urychlila vývoj a výrobu barev a laků na vodní bázi s minimálním podílem rozpouštědel,“ říká Baik Hyun-Sik, generální manažer z oddělení výstavby, který má na starosti otázky životního prostředí.