STANOVISKO SPOLEČNOSTI
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING
CZECH K USNESENÍ
ROZPOČTOVÉHO VÝBORU PS PČR

1 minuta čtení | 9.8.2007

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) vzala na vědomí zprávu o zamítnutí vyplacení tranše ve výši 900 mil. Kč v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

Vzhledem k tomu, že uvedený výbor není konečnou instancí, rozhodující o výplatě uvedené částky, vnímá společnost HMMC výsledek hlasování v rozpočtovém výboru jako demonstraci síly opozice prostřednictvím využití absence jediného koaličního poslance.

Zmíněná částka vychází z investiční smlouvy, podepsané loni v květnu (na straně České republiky smlouvu podepsal tehdejší ministr průmyslu a obchodu Milan Urban), vychází ze směrnic pro poskytnutí investičních pobídek Evropské komise a v žádném případě se neodvíjí od momentálních poměrů sil v jakémkoliv dílčím hlasování. 
Společnost HMMC je přesvědčena, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky se při svém hlasování jako celek zachová zodpovědně a že Česká republika dostojí svým mezinárodním závazkům a nepřipustí otřesy svého mezinárodního kreditu, které by způsobilo odmítnutí vyplacení dohodnutých a smluvně potvrzených investičních pobídek. Výše investičních pobídek se odvíjí od výše investic – v případě automobilky v Nošovicích má společnost HMMC při proinvestování dohodnuté částky ve výši 31 miliard korun podle investiční smlouvy do roku 2013 obdržet celkově 2,415 miliardy korun jako přímou dotaci na výstavbu závodu, z toho 900 milionů v letošním roce. Další část investičních pobídek se týká tvorby pracovních míst, rekvalifikací pracovníků a daňových úlev; v souladu se směrnicemi Evropské komise však úhrnná výše všech pobídek nesmí překročit patnáct procent objemu vynaložené investice: při 31 miliardě korun může úhrn pobídek činit maximálně 4,65 miliardy.