VÝSTAVBA ZÁVODU HYUNDAI
ZAZNAMENALA DALŠÍ MILNÍK:
VZTYČENÍ PRVNÍHO PILÍŘE
PŘEVODOVKÁRNY

1 minuta čtení | 19.4.2007

Za účasti zaměstnanců firem Hyundai, Takenaka a AMCO byl ve středu 18. dubna slavnostně vztyčen první pilíř budoucí haly na výrobu převodovek. V tradici asijských stavebních firem se jedná o velmi významný moment a proto samotnému zapuštění pilíře předcházel tradiční rituál.

Slavnosti na staveništi v Nošovicích přihlíželi zaměstnanci japonské firmy Takenaka, která je generálním dodavatelem stavby, korejské firmy AMCO, která má na starosti koordinaci a inženýrský dohled, a pochopitelně i zaměstnanci společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, investora stavby.

Ležící desetimetrový betonový pilíř, opatřený pamětním nápisem, nejprve podepsali fixem členové vedení všech tří firem a poté jej mohutný autojeřáb vztyčil do svislé polohy a dělníci slovenské firmy Prefa Sučany, která betonové konstrukce pro stavbu nošovického závodu dodává, jej zapustili do připraveného vybetonovaného otvoru.

Pilíř všichni představitelé firem pokropili originálním japonským saké, popřáli stavbě hodně zdaru a posypali pilíř a jeho okolí rýží, která je symbolem štěstí a úspěchu. „Dnešní den je pro nás velmi významným milníkem na naší cestě k úspěšnému zahájení výroby v nošovickém závodě,“ poznamenal KIM Ok-čo, prezident společnosti HMMC.