Elektromobilita a spravedlivá zelená transformace – kulatý stůl