Etický kodex

Význam Etického kodexu

Jedná se o zásadní součást naší firemní kultury. Definuje chování, které očekáváme od všech našich zaměstnanců i obchodních partnerů. Představuje klíčové hodnoty skupiny Hyundai Motor, které nám pomáhají jednat eticky, čestně a zodpovědně. Dokument představuje závazek naší firmy a každého z nás jednat v souladu s právními předpisy, vnitřními pravidly a našimi společnými hodnotami.

Etický kodex je navíc nezbytným základem pro správný chod každého Compliance programu. Tento program si klade za cíl implementovat efektivní opatření pro prevenci, odhalování a řešení porušení právních a interních předpisů.

Proč jej máme?

Vytvoření Etického kodexu byl klíčový krok na naší cestě k udržitelnému, transparentnímu a odpovědnému podnikání, které považujeme za jediný možný směr pro rozvoj naší firmy.

Jako významná společnost v regionu i v rámci celé České republiky si uvědomujeme své poslání být vzorem a stát v popředí společensky odpovědných aktivit. Tento přístup vnímáme jako součást naší filozofie, která je společná pro celou skupinu Hyundai Motor – vytvoření zdravějšího, šťastnějšího a udržitelnějšího světa pro každého. To vše je zaznamenáno v globální vizi „Pokrok pro lidstvo“.

V rámci těchto aktivit představuje Etický kodex nástroj, který dá popsaným snahám závazný rámec a umožní naplňovat stanovené zásady a dodržovat pravidla. Naše cíle se tak stanou dosažitelnější.

Komu je určen?

Etický kodex je závazný pro všechny v HMMC. Jednání v souladu s Etickým kodexem očekáváme od všech v HMMC, bez rozdílu a také od našich obchodních partnerů.

Jakékoliv jednání v rozporu s tímto dokumentem nebude tolerováno. V případě porušení těchto zásad je nutno počítat s možnými důsledky, a to od pracovněprávních opatření až po trestněprávní sankce.

Respektováním Etického kodexu chráníme nejen sebe, ale i své okolí.

Etický kodex Stáhnout

Setkali jste se s porušením Etického kodexu?

Máte možnost nám podat oznámení.