Etický kodex

ETICKÝ KODEX

Etický kodex představuje základ našich závazků chovat se v souladu s etickými a právními předpisy, je tedy páteří compliance programu, který pro Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen „naše společnost“) představuje jednu z nejvyšších priorit. Veškeré chování jakýchkoli osob, které může být objektivně spojováno s naší společností, musí obstát při testu souladnosti s etickým kodexem. Žádný zaměstnanec ani jakákoli jiná osoba jednající za naši společnost bez ohledu na profesi či postavení ve společnosti nemohou být vyňati z dosahu etického kodexu a jsou povinni se jím řídit.

Etický kodex Stáhnout

Setkali jste se s porušením etického kodexu?

Máte možnost nám podat podnět