Kvalita a ekologie

Ekologie na prvním místě

 

Naše planeta je náš domov. Změny klimatu, vyčerpávání zdrojů, i další environmentální témata se týkají nás všech,
a my ve společnosti Hyundai jsme si toho dobře vědomi. Hyundai Motor Company je dlouhodobě lídrem v oblasti výroby aut
s pohony na alternativní paliva. Tato paliva budoucnosti by měla být šetrná k životnímu prostředí.

 

„Hyundai Motor Company si váží lidských hodnot a svou firemní společenskou odpovědnost naplňuje prostřednictvím ochrany životního prostředí ve jménu harmonie člověka, životního prostředí a společnosti.“

Globální environmentální politika

 

Uznáváme životní prostředí jako klíčový prvek podnikání a vytváříme firemní hodnoty proaktivním prosazováním ekologického managementu.
Podporujeme vývoj a distribuci ekologicky šetrných výrobků.
Zasazujeme se o snižování škodlivin a o ochranu zdrojů a energie pro jejich udržitelné využití ve všech fázích životního cyklu našich výrobků, od vývoje přes výrobu, prodej a použití po jejich likvidaci.
Všem našim zaměstnancům poskytujeme environmentální školící kurzy, podporujeme naše dodavatele v ekologickém řízení a přispíváme k veřejnému blahu.
Vyhovujeme všem mezinárodním i národním ekologickým zákonům, předpisům a smlouvám.
Pokračujeme ve zdokonalování ekologického řízení a svou činnost předkládáme veřejnosti.

Environmentální přístup v HMMC

 

Při výstavbě automobilky byl od samého počátku kladen velký důraz na ohleduplnost vůči životnímu prostředí. Více než tisíc vzrostlých stromů, které se v areálu nacházelo, nebylo vykáceno, ale náročným způsobem přesazováno.

V závodě jsme vybudovali sofistikovaný logistický systém, který je založen na strategickém umístění tří hlavních subdodavatelů přímo v průmyslové zóně, z čehož dva (Mobis a Transys) jsou propojeni s montážní halou Hyundai pomocí krytých mostů. Objem dílů, které se takto čistě a nehlučně dopraví do montážní haly, představuje denně náklad 200 kamionů nezatěžující životní prostředí.

Po spuštění výroby jsme zavedli systém ekologického řízení výrobního závodu ISO 14001, kterým chceme potvrdit a zdůraznit důležitost environmentální zodpovědnosti v naší společnosti.

Využíváme nejmodernější technologie a špičkové laboratoře, které zabezpečují ochranu životního prostředí. V průběhu celé výroby jsme implementovali systém nakládání s odpady, ale také zabezpečujeme jejich správné třídění.

 

Naše lakovna využívá vodou ředitelné barvy a všechny průmyslové odpadní vody z celého závodu jsou čištěny ve vlastní čističce odpadových vod nejnovějšími postupy.

Haly jsou vybaveny speciální vzduchotechnikou, která zajišťuje přímé odvádění výparů a exhalací z výrobního procesu.

V prosinci 2012 bylo vedle haly Lakovny uvedeno do provozu zařízení pro snížení emisí těkavých organických sloučenin (VOC) regenerativní termickou oxidací (RTO). Zařízení nasává vzduch znečištěný těkavými organickými látkami z prostoru stříkacích linek svrchního krycího laku a ze sušících pecí a vhání jej do spalovací komory, kde se za zvýšeného tlaku a teploty téměř 1000 stupňů Celsia vzduch ohřívá a přitom se spalují v něm obsažené těkavé organické látky; následně se vzduch ochladí a vypouští se volně do atmosféry. Účinnost tohoto zařízení je více než 97 %.

Instalací stříkacích robotů nátěrových hmot na lakovně došlo ke snížení spotřeby barev o 17 % a organických rozpouštědel o 11,5 %, celkově tímto opatřením došlo ke snížení emisí VOC o 11%.

 

Instalací nového regulovaného úsporného osvětlení na hale výroby převodovek jsme snížili spotřebu elektrické energie pro osvětlení o 52 %.
V areálu HMMC byl vybudován park pro odpočinek zaměstnanců s 37 stromy a 600 m2 travnatých ploch.
Na lakovně jsou rozpouštědla z provozu recyklována (75 % rozpouštědel je vráceno zpět do procesu).
95 % materiálů použitých při výrobě automobilu je recyklovatelných.
Z celkového množství odpadů HMMC je 88 % recyklováno.
Používáme materiály s nízkým obsahem VOC.
Jako jediná automobilka v České republice jsme držitelem certifikátu EMAS.

Hyundai je cesta kvality

Kvalita je jedním z klíčových bodů značky Hyundai. Naším cílem je dodávat zákazníkům kvalitní vozy, které se stanou jejich partnery pro každý den.

Dostali jsme ocenění Národní cena kvality

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech je hrdým nositelem Národní ceny kvality v kategorii Excelence. Naše radost nad tímto úspěchem je o to vyšší, že jako první firma v České republice jsme obhájili cenu již počtvrté. Jelikož má cena platnost tři roky, pyšníme se tímto titulem od roku 2011. Obhájili jsme jej v letech 2014 a 2017 a rovněž v roce 2020. Nejvyšší ceny Excelence si nesmírně vážíme, protože je potvrzením naší kvalitní a vytrvalé práce.

Certifikáty a environmentální prohlášení

Abychom mohli veřejně deklarovat, že HMMC dosahuje požadované kvality svých produktů a procesů, bylo rozhodnuto vybudovat systém managementu kvality, jehož nedílnou součástí je také intenzivní péče o bezpečnost a zdraví zaměstnanců. O kvalitě naší výroby svědčí také získané certifikáty a ocenění.

Environmentální prohlášení a certifikace

Po spuštění výroby jsme zavedli systém ekologického řízení výrobního závodu ISO 14001, kterým chceme potvrdit a zdůraznit důležitost environmentální zodpovědnosti v naší společnosti. Systém řízení ISO 14001 je v HMMC plně aplikován v celém svém rozsahu, je součástí integrovaného systému řízení a je realizován prostřednictvím koordinovaných činností se zaměřením na řízení organizace, které stanovují politiku a cíle v oblasti životního prostředí.

iso-emas-2
projektz-2