Grantové programy

Grantovými programy podporujeme rozvoj okolních obcí, projekty a aktivity našich zaměstnanců a nezapomínáme ani na mladé talenty.

Dobrý soused

V rámci tohoto programu HMMC každoročně finančně podporuje kulturní, sportovní a volnočasové aktivity ve 13 obcích ze sousedství. Každá obec si může zažádat o finanční podporu svých projektů až do výše 50 000 Kč.

Dobrý soused Společně
Dalších 25 000 Kč mohou obce získat v podprogramu Dobrý soused Společně. Jde o podporu ekologických aktivit, kterých se účastní obyvatelé obcí a naši zaměstnanci.

 

Grantový program bude otevřen 10. ledna 2023.

Příjem žádostí bude trvat do 10. února 2023.

Video návod na podání žádosti v systému Grantys.

Společně

Grantový program nabízí finanční podporu neziskovým organizacím, spolkům a jednotlivcům, a to ve čtyřech kategoriích: Děti, Hendikepovaní, Kultura a Sport. Výše podpory na jeden projekt se pohybuje od 5 000 do 20 000 Kč.
V roce 2022 jsme podpořili celkem 45 projektů částkou 810 417 Kč.

Grantový program bude otevřen 1. března 2023.

Příjem žádostí bude trvat do 31. března 2023.

Video návod na podání žádosti v systému Grantys.

Společně za sny

Grantový program pro nadané žáky a studenty, kteří díky našemu příspěvku mohou rozvíjet své vědomosti a dovednosti. O podporu lze žádat v umělecké oblasti, přírodovědných oborech, designu a technologiích, případně na podporu zajímavých projektů (komunitní, ekologické, charitativní). Žádost může podat jednotlivec i neformální skupiny žáků či studentů

 

Grantový program bude otevřen 1. října 2023.

Příjem žádostí bude trvat do 31. října 2023.

Video návod na podání žádosti v systému Grantys.

Podmínky grantového programu Společně Za Sny 2022