Grantové programy

Grantovými programy podporujeme rozvoj okolních obcí, projekty a aktivity našich zaměstnanců a nezapomínáme ani na mladé talenty.

Dobrý soused

V rámci tohoto programu HMMC každoročně finančně podporuje kulturní, sportovní a volnočasové aktivity ve 13 obcích ze sousedství. Každá obec si může zažádat o finanční podporu svých projektů až do výše 60 000 Kč.

Dobrý soused Společně
Dalších 30 000 Kč mohou obce získat v podprogramu Dobrý soused Společně. Jde o podporu ekologických aktivit, kterých se účastní obyvatelé obcí a naši zaměstnanci.

 

Grantový program otevíráme 10. ledna 2023.

Příjem žádostí uzavíráme 10. února 2023.

Video návod na podání žádosti v systému Grantys.

Společně

Grantový program nabízí finanční podporu neziskovým organizacím, spolkům a jednotlivcům, a to ve čtyřech kategoriích: Děti, Hendikepovaní, Komunita a Sport. Výše podpory na jeden projekt se pohybuje od 5 000 do 25 000 Kč.
V roce 2022 jsme podpořili celkem 45 projektů částkou 810 417 Kč.

Grantový program otevíráme 1. března 2023.

Příjem žádostí uzavíráme do 31. března 2023.

Video návod na podání žádosti v systému Grantys.

Společně za sny

Grantový program pro nadané žáky a studenty, kteří díky našemu příspěvku mohou rozvíjet své vědomosti a dovednosti. O podporu lze žádat v umělecké oblasti, přírodovědných oborech, designu a technologiích, případně na podporu zajímavých projektů (komunitní, ekologické, charitativní). Žádost může podat jednotlivec i neformální skupiny žáků či studentů

 

Grantový program otevíráme 1. října 2023.

Příjem žádostí uzavíráme do 31. října 2023.

Video návod na podání žádosti v systému Grantys.

Podmínky grantového programu Společně za sny 2022