Nadační fond Hyundai

Hlavním záměrem fondu je podpora rozvoje občanské společnosti a posílení jejího zapojení do veřejného života.

Nadační fond Hyundai byl založen v roce 2007 na základě Deklarace porozumění, kterou podepsali zástupci Hyundai Motor Manufacturing Czech, Moravskoslezského kraje, Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechInvest, občanského sdružení Frank Bold, Půda pro život, Děti Země a Beskydčan.

Vůbec poprvé v historii České republiky se podařilo uzavřít takto komplexní dohodu s nadnárodní korporací ještě před začátkem výstavby výrobních hal.

Naše společnost do Nadačního fondu při jeho vzniku vložila 20 milionů korun a dále do něj každý rok přispívá částkou přesahující 1 milion korun.

 

Hlavním cílem fondu je podpora komunitních a ekologický projektů realizovaných zejména v oblasti bývalých okresů Frýdek-Místek a Nový Jičín. Současně nezanedbává ani oblasti vzdělávání a ochrany lidských práv, které jsou základními pilíři demokraticky fungujících otevřených společností.

.

Více o Nadačním fondu

Nadační fond