Spolupráce se školami

Podporujeme a rozvíjíme mladé talenty.

Diplomové práce

Hledáte téma pro vaši diplomovou práci, které je zajímavé a zároveň je úzce propojeno s praxí?

Témata, která jsme pro vás vybrali, vychází z konkrétních potřeb jednotlivých oddělení. O problematice, obsahu a zaměření prací jsme připraveni s vámi během celé tvorby práce komunikovat. Každé
z oddělení, které nabídlo téma, má k dispozici kontaktní osobu, která
s vámi bude úzce spolupracovat, konzultovat a poskytovat cenné praktické údaje. Otevíráme tak unikátní prostor k diskuzi a ověření teoretických poznatků v praxi.

Pokud vás některé z témat zaujalo a měli byste zájem o bližší informace, kontaktujte:

Tereza Pawerová
Tereza.pawerova@hyundai-motor.cz
tel.: 596 141 405

Nabídka témat

Témata ekonomického zaměření Stáhnout
Témata technického zaměření Stáhnout

Darování aut technickým školám

Každý rok darujeme technickým školám hlavně
z našeho regionu auta z předsériové výroby.
Auta jsou určena pro odborný výcvik budoucích techniků, automechaniků a inženýrů. Rozšiřování školního výukového vozového parku o nové modely z Nošovic navíc škole a žákům pomáhá udržet krok s technologickým vývojem moderních vozidel.

Od roku 2008 jsme pro výukové účely darovali bezmála 150 automobilů.

Pokud máte zájem o více informací o projektu, kontaktujte:

Žaneta Rakowski
Zaneta.rakowski@hyundai-motor.cz
tel.: 596 141 331

Soutěž o Konu Electric

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. a Hyundai Motor Czech s.r.o. vyhlasili 1. ročník soutěže pro studenty vysokých škol. Soutěže se zúčastnily týmy složené z 3 – 10 studentů technických oborů.

Gratulujeme vítězným studentským týmům, které získají vůz Hyundai KONA Electric pro svou vysokou školu ke studijním účelům a zažijí úžasný den v automobilce Hyundai v Nošovicích. Potkají se s odborníky z praxe, podívají se do výroby a projedou se vozy Hyundai na testovací dráze.

Výsledky

1. místo: Vysoké učení technické v Brně, projekt Advanture packet
1. místo: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, projekt Chytrá garáž
3. místo: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, projekt: Smart mirrors