Všeobecné podmínky

Velikost skupinyMaximální počet návštěvníků v jedné skupině je 40 osob (včetně doprovodu). Minimální počet osob ve skupině je 10.
Minimální věkOrganizované skupiny (např. školy) věkový limit 15 let

 • Na každých 20 žáků / studentů musí jako doprovod přijít nejméně 1 dospělý způsobilý k právním úkonům
 • Ve sporných případech je nutno věk prokázat např. občanským průkazem
 • Individuální skupiny (např. rodiče s dětmi) – věkový limit 10 let
 • Ve sporných případech je nutno věk prokázat např. průkazem pojištěnce dítěte nebo min. výškou 130 cm
CenaZdarma
Termíny exkurzíÚterý: 8:00, 11:00, 13:00 hod.

Každý druhý pátek: 11:00, 13:00 hod.

Objednávka exkurzíObjednávku exkurze je možné provést výhradně elektronicky. Pokyny naleznete níže.
Délka exkurzePřibližně 1,5 hod.
Program exkurzeExkurze začíná prezentačním filmem společnosti, následuje prohlídka výrobních hal HMMC v návštěvnických vláčcích, zahrnující lisovnu, svařovnu, finální montáž a převodovkárnu.
Cizojazyčný výkladExkurze je možno kromě češtiny uskutečnit v jazyce: anglickém, německém, francouzském, polském, ruském a korejském. Specifikujte, prosím, tento požadavek.
OděvČást prohlídky se koná venku (přemísťování se z jedné budovy do druhé). Prosím, zvolte oděv uzpůsobený aktuálnímu počasí.

Z bezpečnostních důvodů je za nepřípustné považováno oblečení: s krátkými rukávy a nohavicemi (trička s krátkým rukávem, tílka, kraťasy, sukně apod.), dále pak boty s vysokým podpatkem a boty s otevřenou špičkou nebo patou (plážová obuv, sandály, papuče apod.).

UpozorněníO vhodnosti oděvu a obuvi je kompetentní rozhodnout průvodce, který má právo nevhodně oblečeného a obutého návštěvníka nevpustit do areálu závodu HMMC. Při vstupu obdržíte od průvodce pro celou dobu exkurze výstražnou vestu. Dále Vám budou přiděleny ochranné brýle, které jste povinni použít při prohlídce haly svařovny.

 

 

 • Do areálu HMMC nebude vpuštěn účastník exkurze, který je pod vlivem alkoholu nebo návykových látek – v případě podezření bude návštěvníkovi nařízena dechová zkouška, popř. zkouška na návykové látky.
 • Během exkurze je zakázáno požívat alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky a tyto látky do areálu vnášet a přechovávat.
 • Do areálu HMMC je zakázáno vnášet předměty, které by mohly ohrozit život nebo zdraví zaměstnanců nebo třetích osob (např. střelné a bodné zbraně, střelivo, pyrotechnika).
 • Je zakázáno kouření mimo vyhrazená místa.
 • Návštěvníci berou na vědomí, že prostory areálu jsou monitorovány kamerovým systémem s možností záznamu. Při pořizování záznamu a jeho archivaci jsou respektována pravidla stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Archivovaný záznam je zabezpečen odpovídajícím způsobem s omezeným přístupem oprávněných zaměstnanců HMMC.
 • Během exkurze je návštěvníkům zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy (včetně nahrávání obrazu a zvuku na kamery, mobilní telefony a jiná zařízení s integrovanými kamerami).
 • Další pravidla budou upřesněna průvodcem před zahájením exkurze.

Pozorně čtěte

Poznámka: Prosím, dostavte se na recepci v hlavní administrativní budově 15 min. před začátkem Vaší plánované exkurze a nahlaste na recepci kód Vaší exkurze a předložte jmenný seznam všech účastníků.

Upozornění: Prohlídky mohou být zrušeny nebo přesunuty na jiný termín z důvodu špatného počasí či provozních důvodů. Prohlídky neprobíhají ve státní svátky, během celozávodní dovolené a mezi Vánocemi a Novým rokem.

Pokud potřebujete zrušit či upravit rezervaci, kontaktujte, prosím, Timoteje Ježa z Oddělení interní komunikace. Tel.: 596 141 658, timotej.jezo@hyundai-motor.cz.

Přijďte k nám na exkurzi

Provedeme vás naším výrobním závodem v Nošovicích a ukážeme, jak se vyrábí vozy jako Hyundai Tucson nebo model i30.

Objednat exkurzi