Podání podnětu

Naše společnost vyzývá kohokoli, kdo se setkal s takovým chováním, které dle jeho přesvědčení může být v rozporu s etickým kodexem nebo jinými pravidly a které má nebo může mít vztah k naší společnosti, aby takovou skutečnost či podezření oznámil právnímu oddělení prostřednictvím níže uvedeného formuláře, případně na e-mailovou adresu
compliance@hyundai-motor.cz nebo telefonicky na číslo +420 596 141 606 nebo +420 596 141 607.

 

Oznamovatel ani jiná osoba nesmí být vystaveni odvetným opatřením za to, že byl podán podnět. Zákazu odvetných opatření se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivý podnět.

Formulář neslouží k vyřizování záležitostí týkajících se koncových zákazníků (zejména běžných reklamací a stížností), které je potřeba řešit prostřednictvím prodejní sítě vozidel Hyundai.

Podání podnětu

Doplňující informace

Povolené formáty jsou:
.pdf, .doc, .docx, .xls, xlsx, .jpg, .png
Vyberte soubory z počítače

Kontaktní údaje

Kontaktní údaje nejsou povinné.

V případě, že nechcete být kontaktováni našimi právníky a chcete zvolit možnost anonymního podání podnětu, údaje nevyplňujte. I tak budete moci zjistit stav Vašeho podnětu nebo jej doplnit pomocí ID podnětu, které Vám bude vygenerováno.