Automobilka Hyundai Motor
Manufacturing Czech rozdávala
příspěvky z fondu „Dobrý
soused“

2 minuty čtení | 17.12.2012

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) vyzvala na podzim letošního roku dvanáct obcí v okolí závodu, aby podaly žádosti o příspěvky na rozvoj společenského a komunitního života. Schválené žádosti budou proplaceny do konce prosince; dnes prezident HMMC Kim Jun-ha předal starostům obcí a zástupcům jednotlivých organizací symbolické šeky a popřál hezké Vánoce.

Společnost HMMC zahájila na podzim letošního roku činnost fondu „Dobrý soused“, kdy se \\r\\no příspěvky na podporu společenského života mohlo ucházet 12 obcí v okolí závodu HMMC, nazvaných „Nošovická dvanáctka“. Žádosti mohly předkládat nejen obce, ale i jednotlivé organizace, např. dobrovolní hasiči, školy, farnosti, myslivecká sdružení, kluby seniorů apod., \\r\\na to v celkovém objemu max. 50.000,- Kč na jednu obec. Příspěvky mohou být užity výhradně k rozvoji společenského života, takže široká škála projektů sahala od obecních slavností \\r\\na hasičských plesů přes koncerty a výstavy až po výlet seniorů do Národního divadla v Praze. Žádosti podali a symbolické šeky si dnes převzali starostové a zástupci těchto obcí: Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Horní Tošanovice, Nižní Lhoty, Nošovice, Raškovice, Třanovice \\r\\na Vyšní Lhoty. Do „Nošovické dvanáctky“ patří ještě Dolní Tošanovice, Horní Domaslavice a Vojkovice, ty se ale o žádný příspěvek neucházely. \\r\\nPrezident Kim Jun-ha dnes pozval starosty obcí a zástupce jednotlivých organizací do závodu HMMC, kde jim předal symbolické šeky na schválené částky a popřál hodně zdaru v následujícím roce. Příslušné částky k jednotlivým schváleným žádostem budou proplaceny do konce prosince. Další kolo podávání žádostí o příspěvky z fondu „Dobrý soused“ bude na jaře příštího roku.\\r\\n„Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech mnohokrát deklarovala svou ochotu podporovat místní komunity a stát se zodpovědným firemním občanem a dobrým sousedem,“ řekl Kim Jun-ha, prezident HMMC, a pokračoval: „Opravdu rádi jsme přiložili ruku k dílu a pomohli vám udělat život vašich občanů o trochu bohatší a barvitější.“ \\r\\n