Dohoda podepsána –
stávková pohotovost
odvolána!

2 minuty čtení | 15.12.2009

Po dnešním závěrečném jednání zástupců managementu společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), odborové organizace a zaměstnanecké rady podepsaly všechny strany dohodu.

Po dnešním závěrečném jednání zástupců managementu společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), odborové organizace a zaměstnanecké rady podepsaly všechny strany dohodu, která stanoví:1. Přesčasová práce- nařízené přesčasy v prosinci byly zrušeny již v minulém týdnu- v budoucnu bude přesčasová práce využívána pouze k zajištění mimořádných provozních potřeb- dobrovolné přesčasové směny v sobotu 19. prosince budou zabezpečeny na základě individuálních dohod se zaměstnanci, za již stanovených motivačních podmínek (autobus a oběd zdarma, motivační příspěvek 400,- Kč za směnu v sobotu)- přeložení začátku plánované noční směny na 20.12.2009 bude provedeno v případě, že dne 19.12.2009 bude zajištěna výroba v dostatečném počtu zaměstnanců.2. Vytýkací dopisy- vytýkací dopisy za zastavení výroby dne 2. prosince 2009 nebudou vystaveny a iniciátoři ani účastníci přerušení výroby nebudou nijak trestáni- pokud v budoucnu dojde k podobnému spontánnímu a svévolnému zastavení výroby z jakékoliv příčiny bez předchozího smírčího řízení zúčastněných stran, odborová organizace a Zaměstnanecká rada nebudou proti potrestání viníků, včetně jejich eventuálního trestního stíhání za vzniklou materiální škodu. 3. Zmiňovaný nepřiměřený nátlak na zaměstnance – společnost se zavazuje neprodleně vyšetřit celou situaci a řešit individuální případy; součástí preventivních opatření budou i speciální kurzy vedení lidí pro vedoucí zaměstnance 4. Zlepšení vzájemné komunikace- všechny strany se zavazují vytvořit podmínky a pravidla pro lepši interní komunikaci na všech úrovních řízení; těmito pravidly se bude vedení společnosti zabývat v průběhu ledna 2010- všechny zainteresované strany budou důsledně dodržovat sjednané způsoby projednávání a informování, včetně poskytování informací s dostatečným předstihem- specifické podmínky zlepšení komunikace mezi členy výboru odborové organizace a ostatními členy a zaměstnanci budou předmětem kolektivního vyjednávání pro rok 2010.Na základě výše uvedených závazků odborová organizace dnešním dnem ukončila stávkovou pohotovost.