Elektrizující i udržitelná
budoucnost: představujeme
novou firemní strategii

1 minuta čtení | 2.10.2023

Kráčíme stále vpřed. Naše nová strategie nazvaná „Future Mobility“ nastiňuje, kam směřujeme a o které klíčové pilíře se při naší vytyčené cestě opíráme.

V automobilovém průmyslu jsme v poslední době svědky zásadních změn, které na vlastní kůži zažíváme také u nás v Nošovicích. Adaptací a reakcí na nastalé trendy budujeme silné základy pro naši prosperující budoucnost. Máme jasnou vizi, která se promítá do našich činností, tak abychom byli i nadále úspěšní. Nezařazujeme zpátečku, zato se posouváme dál. Díváme se do budoucnosti. Přicházíme proto s novou strategií HMMC – Future Mobility (Budoucí mobilita).

Jednoduše a srozumitelně v naší strategii shrnujeme to nejdůležitější: témata a oblasti, které rezonují už nyní. Nejde jen o obecné fráze – máme konkrétní vize a cíle, na nichž společně pracujeme. Každý ze sedmi zmíněných strategických pilířů si proto zaslouží detailnější představení, které vám v následujících týdnech budeme postupně přinášet.