HYUNDAI SE ZAČÍNÁ STĚHOVAT
DO NOŠOVIC

1 minuta čtení | 13.7.2007

Ve středu 14. března se do provizorních kancelářských prostor v Nošovicích odstěhuje více než padesát manažerů a administrativních pracovníků.

V souvislosti s blížícím se zahájením výstavby závodu Hyundai v Nošovicích se do provizorních kancelářských prostor v nošovické zóně přestěhuje více než padesát pracovníků společnosti, včetně jejího nejvyššího vedení. Jedná se o manažery a administrativní pracovníky těch oddělení, která mají na starosti výstavbu a přípravu výroby v závodě.

Ve stávajících kancelářích v CTP Parku v Ostravě-Hrabové tak zůstanou pouze pracovníci oddělení lidských zdrojů, financí, nákupu a public relations.

Vzhledem k obtížnější dopravě z Ostravy do Nošovic bude od čtvrtka 15. března zřízena přímá autobusová linka z Ústředního autobusového nádraží v Ostravě do nošovické zóny. Autobus pojede z Ostravy v sedm hodin ráno a zpět se bude vracet v šest hodin večer. Tuto linku, určenou pouze pro zaměstnance Hyundai Motor Manufacturing Czech, si plně financuje společnost HMMC a přeprava ostatní veřejnosti na ní nebude možná.