Jednostranný krok vedení
HMMC: Zvýšení mezd od 1.
dubna o 3,2 %

2 minuty čtení | 24.3.2014

Vedení společnosti HMMC se rozhodlo s platností od 1. dubna 2014 jednostranně zvýšit základní mzdy zaměstnanců v průměru o 3,2 % a bonus za splnění plánu ze 75 % na 100 % měsíční základní mzdy.

Obě odborové organizace, působící v HMMC, dnes oznámily ukončení jednání o kolektivní smlouvě a přistoupení k řešení sporu prostřednictvím zprostředkovatele. Vzhledem k naprosto nekonstruktivním postoji odborů, založeném na nerealistických představách o mzdových nárůstech a s vědomím ztráty několika měsíců, které jednání před zprostředkovatelem může trvat, rozhodlo se vedení společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s účinností od 1. dubna 2014 zvýšit mzdy zaměstnanců v průměru nejméně o 3,2 % a bonus za splnění výrobního plánu ze stávajících 75 na 100 % základní měsíční mzdy. Tento bonus bude vyplacen ve dvou splátkách po 50 %, a to k 15. srpnu 2014 a k 15. lednu 2015.

Vedení HMMC nehodlá nadále přihlížet, jak si malá skupina odborářů bere jako rukojmí všechny zaměstnance a ohrožuje jejich zasloužený mzdový nárůst nesmyslnými požadavky a zejména neomezeným protahováním vyjednávání o kolektivní smlouvě, protože řešení kolektivního sporu může trvat několik měsíců, bude stupňovat napětí v závodě a nezaručuje zaměstnancům dobrý výsledek, protože zprostředkovatel může navrhnout zvýšení mezd podstatně nižší než jsou představy odborů.

Vzhledem k tomu, že ve společnosti HMMC nejsou tarifní, ale individuální mzdy a platy, a to i v dělnických profesích, byla ještě dnes zaměstnancům nabídnuta možnost podepsat dodatek k pracovní smlouvě, kterým se od dubna zvýší jejich měsíční hrubá mzda v průměru o 3,2 %. V případě operátorů ve výrobě se toto zvýšení pohybuje v rozpětí zhruba 500 – 750 Kč měsíčně a přepočtený bonus za splnění výrobního plánu dělá měsíčně dalších přibližně 450 Kč.

Toto jednostranné opatření vedení HMMC nemá vliv na výsledky jednání před zprostředkovatelem: Pokud budou sjednané mzdové podmínky vyšší než 3.2 %, bude zaměstnancům zvýšení přidáno dalším dodatkem k pracovní smlouvě, pokud by byl nárůst nižší než 3,2 %, nebude zaměstnancům, kteří aktuální dodatek podepíší do konce měsíce března, mzda snížena, ale bude jim nárůst o 3,2 % ponechán.

Průměrný hrubý měsíční příjem byl v roce 2013 ve společnosti HMMC 30 094 Kč, v dělnických profesích to bylo průměrně 27 700 Kč, a to při loňském průměru všech mezd v Moravskoslezském kraji ve výši 23 212 Kč.