Jsme Podnik podporující
zdraví

1 minuta čtení | 10.11.2023

Po třech letech jsme v soutěži, kterou organizuje Státní zdravotní ústav, znovu obhájili titul Podnik podporující zdraví.

Hlavním cílem soutěže “Podnik podporující zdraví” je ocenit ty podniky, pro které se podpora zdraví stala nedílnou součástí každodenního pracovního života, a které nadstandardně a nad rámec zákona pečují o zdraví svých zaměstnanců. 

Podniky, které se ucházely o titul Podnik podporující zdraví, byly hodnoceny na základě sebehodnotícího dotazníku, který je nám zasílán společně s aktuálním popisem Projektu podpory zdraví. Velký důraz je také dáván na informace získané z osobního auditu a další dodané materiály. Řada těchto podniků se stará nadstandardně nejen o své zaměstnance, ale jejich aktivity jsou přínosem pro široké okolí a jsou důležitým činitelem ve svém regionu. Navíc příkladnou péčí o zdraví a zdravý životní styl svých zaměstnanců motivují další podniky ke snaze zavést podobná opatření,“ popisuje za tým hodnotitelů Vladimíra Lipšová, vedoucí Centra hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ.

Podniky soutěží ve dvou kategoriích: Velké podniky (počet zaměstnanců nad 250) a Malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců). Získaný titul je udělován na dobu 3 let.

V roce 2020 jsme poprvé získali titul Podnik podporující zdraví a letos jsme ho obhájili. Udělují se 3 stupně, stejně jako před třemi lety jsme dosáhli na nejvyšší dosažený třetí stupeň (seznam oceněných firem najdete na webu SZÚ ZDE).

Podniky jsou hodnoceny v 8 předem daných kritériích:

– podpora zdraví na pracovišti
– lidské zdroje a organizace
– plánování podpory zdraví na pracovišti
– společenská odpovědnost
– uplatňování podpory zdraví na pracovišti
– výsledky podpory zdraví na pracovišti
– ochrana zdraví
– vliv organizace na životní prostředí

Slavnostní předání ocenění Podnik podporující zdraví 2023 se uskutečnilo v prostorách Kaiserštejnského paláce v Praze. Ocenění letos získalo celkem 24 společností/organizací. Tato soutěž je známá i na mezinárodní úrovni.