K TISKOVÉ ZPRÁVĚ
EKOLOGICKÉHO PRÁVNÍHO
SERVISU

2 minuty čtení | 27.4.2007

Ve středu 25. dubna zveřejnil Ekologický právní servis (EPS) na serveru Aktuálně.cz informaci o nedodržování Deklarace porozumění ze strany společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC). Vzhledem k tomu, že se jedná o závažnou věc, považuje naše společnost za vhodné se k ní vyjádřit.

Závod Hyundai Motor Manufacturing Czech, jehož stavba byla slavnostně zahájena ve středu 25. dubna 2007, bude při svém otevření a uvedení do plného provozu na jaře 2009 po všech stránkách nejmodernější automobilkou v Evropě. Její modernost nebude spočívat pouze ve využití špičkových technologií a materiálů při vlastní výrobě automobilů, ale i v celkově ekologickém a maximálně šetrném pojetí výroby a celého provozu rozsáhlého areálu.

Dokladem ekologické citlivosti, v České republice naprosto nebývalé, je přesazení téměř jedenácti set vzrostlých stromů (některé z nich vysoké i přes 20 metrů) namísto jejich pokácení. Tyto stromy, k jejichž likvidaci jsme původně dostali souhlas, byly za vynaložení nákladů ve výši 25 milionů korun a na základě našeho vlastního rozhodnutí přemístěny na náhradní stanoviště, úspěšně přečkaly zimu a po dokončení výstavby závodu budou rozesazeny v areálu na svá definitivní místa. Kromě toho se při stavbě ve značné míře využívají místně dostupné průmyslové odpady – hutní struska z hald, které se spotřebuje do základů výrobních objektů celkově přes 140 tisíc tun, a hlušina z karvinských uhelných dolů, kterou používáme jako podklad vozovek uvnitř stavebního atreálu.

* * * * *

Připomínky EPS se týkají dvou oblastí – nedostatků v dokumentaci, předložené ve stavebním řízení na závod na výrobu převodovek, a údajně technologicky horšího typu potrubí pro odvod odpadních vod z areálu závodu. K jednotlivým bodům sdělujeme následující:

1) Dokumentace ke stavebnímu řízení:
Ačkoliv se EPS domnívá, že naše společnost porušila Deklaraci porozumění tím, že dokumentace pro stavební povolení objektu SO-05 Převodovkárna údajně nesplňuje zákonem stanovené požadavky, jsme přesvědčeni, že o žádné porušení nejde, protože naše povinnost důkladně naplňovat věcné i formální požadavky českého právního řádu byla splněna, přičemž vycházíme zejména z průběhu projednání naší žádosti o stavební povolení a jeho výsledku, tj. vydaného stavebního povolení.