Kolektivní smlouva uzavřena,
průměrný nárůst mezd
nejméně o 5 %

1 minuta čtení | 29.4.2011

Včera byla v pozdních nočních hodinách ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. podepsána nová kolektivní smlouva. Poprvé se kolektivního vyjednávání zúčastnily kromě zástupců vedení společnosti a ZO OS KOVO také nově vzniklé Nezávislé odbory Hyundai Czech.

Všechna jednání byla náročná a jednotlivé strany zpočátku jen těžko hledaly společnou řeč. Po 16 kolech mnohahodinových vyjednávání byla včera, 28. dubna 2011, těsně před půlnocí dosažena společná dohoda. Nová kolektivní smlouva je velkým kompromisem tří zúčastněných stran. Nakonec však zvítězil zodpovědný přístup všech zainteresovaných subjektů, jelikož úprava mezd by se při protahování a dalším jednání již nestačila upravit k 1. 4. 2011.Nejpodstatnějšími body nové Kolektivní smlouvy jsou tyto:- Základní mzdy se zvyšují v průměru o 5 % od 1. 4. 2011- Zavede se nový pololetní bonus ve výši 50 % základní mzdy, který bude vyplacen v červenci, a to na základě docházky – Dojde k navýšení příspěvku zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění u zaměstnanců s pracovním poměrem nad 3 roky o 200,- Kč/měsíc (příspěvek zaměstnance 300,- Kč, příspěvek zaměstnavatele 600,- Kč/měsíc)- Příplatek za mimořádnou směnu je navýšen ze 400,- na 500,- Kč