Měření reálných emisí v
automobilce Hyundai v
Nošovicích

2 minuty čtení | 30.11.2018

Zvyšující se tlak na snižování emisí, zejména CO2, a to jak ze strany Evropské komise a Evropského parlamentu, tak ze strany jednotlivých národních vlád a parlamentů, vede výrobce automobilů k potřebě investovat do testovacích zařízení a pečlivě monitorovat tzv. reálné emise. Na rozdíl od mnohých kokurentů se s tímto úkolem automobilka Hyundai v Nošovicích vyrovnala v předstihu a je tak plně připravená poskytovat aktuální a platná data při homologaci jednotlivých modelů.

Při testu tzv. emisí z reálné jízdy (Real Driving Emissions; RDE) se měří emise v reálném provozu vozidla, a to za pomoci přídavného přenosného měřícího zařízení emisí, známého pod zkratkou PEMS (Portable Emissions Measurement System). Zařízení měří během jízdy ve výfukových plynech obsah klíčových látek, způsobujících znečištění ovzduší. V žádném případě se nejedná pouze o emise CO2, ale i o CO, NOX a pevné částice.

Samotné zařízení PEMS, výrobek americké firmy Sensors Inc., se skládá z několika částí. První je kalibrované potrubí, připojené k výfuku, z něhož jsou odebírány vzorky plynů. Tyto vzorky putují do analyzátoru, který ještě v průběhu jízdy měří a vyhodnocuje pomocí počítače obsah jednotlivých škodlivin. Systém obsahuje dále meteostanici pro určení přesné teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu a dalších povětrnostních podmínek a stanici GPS, registrující přesnou polohu vozidla. Test je totiž možné provádět jen za určitých podmínek (převýšení, nadmořská výška, teplota vzduchu, …) a vyžaduje provoz ve městě, na dálnici i na okresních silnicích. Vlastní měření nezahrnuje zahřívací fázi motoru, ale začíná až od teploty chladicí kapaliny 60° C, tedy po cca 2 – 3 minutách provozu a zahřívání motoru.

Při vlastním měření je zařízení PEMS částečně uchyceno na nosiči jízdních kol a částečně uloženo uvnitř vozidla. Napájení přístroje probíhá přes externí autobaterii s napětím 12 V, aby zvýšený odběr energie z autobaterie vozidla nezkresloval výsledky měření. Nastavený program provádí samostatně měření, analýzu i hlášení případných chyb. Měření na jednom vozidle trvá cca pět dní: montáž a demontáž zařízení zabere dohromady jeden den, dva dny probíhá samotný test a dva dny jeho vyhodnocení.

Účelem měření není nahrazení laboratorních testů, ale doplnění laboratorních výsledků
o reálná měření, a to i v souvislosti s aférou DieselGate; ostatně tato měření budou u všech výrobců automobilů povinná v průběhu roku 2019 a Hyundai chce být připraven včas.