Ministr životního
prostředí Tomáš Chalupa
předal vedení společnosti
Hyundai Motor Manufacturing
Czech certifikát EMAS

1 minuta čtení | 2.10.2012

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa předal v úterý v sídle firmy HMMC prezidentu společnosti Jun-ha Kimovi certifikát EMAS. Nošovická automobilka Hyundai se tak stala první organizací z automobilového průmyslu, která tento certifikát získala.

„Certifikát EMAS je pro nás současně oceněním i závazkem,“ řekl při převzetí prezident Jun-ha Kim a dodal: „Budeme i nadále pokračovat ve všech krocích, které potvrzují šetrnost naší výroby a náš celkový ohleduplný vztah k životnímu prostředí.“ Ministr Tomáš Chalupa ocenil modernost a čistotu celého závodu: „Je to je moje první návštěva v nošovickém závodě Hyundai a musím říci, že na mne tato supermoderní robotizovaná a čistá výroba udělala velký dojem. Udělení certifikátu EMAS tedy vnímám i jako příklad a inspiraci pro další velké průmyslové podniky v České republice.“ \\r\\n\\r\\n—-\\r\\n\\r\\nEMAS (Eco Management and Audit Scheme) je jedním z dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí, tzn. že pozitivně motivuje organizaci k odpovědnému přístupu a ke zlepšování environmentální výkonnosti nad rámec legislativních požadavků. V České republice bylo k dnešnímu dni v systému EMAS registrováno 26 organizací (z toho 2 města) a společnost HMMC se stala první registrovanou organizací z automobilového průmyslu.\\r\\n\\r\\nEMAS představuje aktivní přístup podniku ke sledování, řízení a postupnému snižování dopadů činností organizace na životní prostředí. Současně EMAS představuje systémový přístup k řízení otázek souvisejících s životním prostředím v organizaci s důrazem na integraci environmentálního hlediska jak do celkové strategie organizace, tak do jejích každodenních činností. Požaduje po organizaci definovat významné environmentální aspekty (a dopady) a dále konkrétní cíle a opatření, pomocí kterých bude naplňovat požadavek tzv. neustálého zlepšování.\\r\\n\\r\\nGarantem a odpovědným orgánem programu EMAS v ČR je Ministerstvo životního prostředí.\\r\\n