NAVÝŠENÍ KAPITÁLU
SPOLEČNOSTI HMMC

méně než 1 minuta čtení | 22.8.2007

Valná hromada společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) rozhodla v pátek 17. srpna o navýšení základního kapitálu společnosti o 100 mil. Eur (2,76 mld. Kč). Uvedené prostředky již byly mateřskou společností Hyundai Motor Company převedeny na účet HMMC, jejíž základní kapitál nyní činí 7,27 mld. Kč.

Výstavba pokračuje podle schváleného harmonogramu tak, aby zkušební výroba byla zahájena v září 2008 a sériová výroba v březnu 2009. K 31. červenci 2007 (datum poslední účetní uzávěrky) činil objem prostavěnosti 86,372 mil. Eur (2,395 mld. Kč).