Nošovický Hyundai podpoří
dění v regionu. Granty
pomůžou sportovcům, dětem,
hendikepovaným i kultuře

2 minuty čtení | 3.3.2022

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) také letos podpoří regionální sport, kulturu a projekty věnované dětem a hendikepovaným. Díky 7. ročníku grantového programu Společně 2022 mohou žadatelé obdržet na své projekty až 20 000 Kč. Celkem plánuje nošovická automobilka žadatelům rozdat 800 000 Kč, což je o pětinu vyšší částka než v předešlých letech.

Nošovický Hyundai spustil grantový program Společně poprvé v roce 2016. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby, podmínkou pro získání podpory je, aby do projektů byli aktivně nebo pasivně zapojeni zaměstnanci HMMC, kteří ve firmě pracují alespoň jeden rok. Zaměstnanci tak mohou do grantového řízení každý rok přihlásit neziskovou organizaci dle svého výběru a získat pro ni až 20 000 Kč. Loni zaznamenala nošovická automobilka rekordní zájem o grantový program – celkem se sešlo 95 návrhů, k podpoře doporučeno celkem 38 projektů v celkové sumě 661 900 korun. Největší část peněz byla poskytnuta na projekty pro děti a sport.

Grantový program je tvořen čtyřmi pilíři – v kategorii Společně pro děti zacílí projekty na podporu volnočasových aktivit a rozvoj dětské kreativity, v části Společně bez bariér zase peníze z grantového programu podpoří činnosti organizací zaměřených na pomoc hendikepovaným nebo nákup pomůcek a speciálního vybavení. Další kategorie programu – Společně kulturně – poslouží na podporu kulturních a společenských událostí či renovaci kulturních památek. A díky kategorii Společně za sportem získají finanční příspěvek organizátoři domácích i mezinárodních soutěží v regionu a také mladí sportovci. Příjemci grantů musí projekty realizovat na území Moravskoslezského kraje.

„Za šest let fungování grantového programu jsme měli možnost poznat spoustu skvělých lidí a neziskových organizací, kteří věnují svůj čas dětem, hendikepovaným, kultuře nebo sportu. Podpora kraje je jedním z klíčových pilířů našeho směřování na poli udržitelnosti a nedílnou součástí firemní strategie. Jsem opravdu ráda, že grantový program Společně pomáhá tam, kde má – v našem regionu, kam patříme,“ uvedla Barbora Hermanová, vedoucí Oddělení vnějších vztahů v HMMC. Minimální výše příspěvku na jeden projekt činí 5 000 Kč, maximálně lze zažádat o 20 000 Kč. Společnost HMMC se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů maximálně do výše 50 %. Žádosti o granty lze podávat výhradně on-line na hyundai.grantys.cz, a to do 31. března. Podpořené projekty vybere komise složená ze zaměstnanců HMMC i odborníků. Celkem firma plánuje rozdělit mezi žadatele 800 000 Kč. Výsledky z minulých let najdou zájemci na webu HMMC (hyundai-motor.cz/grantovy-program-2).