Nošovický Hyundai podpoří
děti, sportovce, kulturu i
lidi s hendikepem. Díky
grantům rozdá 1 000 000 Kč

1 minuta čtení | 1.3.2023

Nošovická automobilka Hyundai opět podpoří díky grantovému programu „Společně 2023“ regionální sport, komunitní dění a projekty věnované dětem a hendikepovaným. „Naši zaměstnanci mohou do grantového řízení každý rok přihlásit neziskovou organizaci dle svého výběru. Minimální výše příspěvku na jeden projekt činí 5 000 Kč, maximálně lze letos zažádat o 25 000 Kč, což je o 5 000 Kč více než v předešlých letech. Celkem plánujeme žadatelům rozdat rekordní sumu 1 000 000 Kč,“ uvedla Barbora Hermanová, vedoucí oddělení Vnějších vztahů HMMC.

Žadatelem mohou být fyzické i právnické osoby. Projekty by měly být podpořeny zaměstnanci HMMC, kteří ve firmě pracují minimálně jeden rok. Příjemci grantů Společně 2023 musí projekty realizovat na území Moravskoslezského kraje. Společnost HMMC se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů maximálně do výše 50 %.

Grantový program je tvořen čtyřmi pilíři – v kategorii Společně pro děti zacílí projekty na podporu volnočasových aktivit a rozvoj dětské kreativity, v části Společně bez bariér zase peníze z grantového programu podpoří činnosti organizací zaměřených na pomoc hendikepovaným nebo nákup pomůcek a speciálního vybavení. Další kategorie programu – Společně pro komunitu – poslouží na podporu kulturních a společenských událostí či renovaci kulturních památek. A díky kategorii Společně za sportem získají finanční příspěvek organizátoři domácích i mezinárodních soutěží v regionu a také mladí sportovci.

Žádosti na letošní granty bude možné podávat výhradně online přes hyundai.grantys.cz od 1. 3. do 31. 3. 2023. Podpořené projekty vybere komise složená ze zaměstnanců HMMC i odborníků. Výsledky grantového programu z minulých let jsou dostupné na webu HMMC (https://hyundai-motor.cz/grantovy-program-2/).

V loňském 7. ročníku se celkem sešlo rekordních 104 žádostí. K podpoře bylo doporučeno celkem 45 projektů v celkové částce 810 417 korun. Podporu získaly primárně projekty, ve kterých se angažují zaměstnanci automobilky.