Nošovický Hyundai se dohodl
s odbory na růstu mezd

3 minuty čtení | 13.2.2023

V nošovickém závodu Hyundai dnes byla potvrzena nová podoba mzdové části kolektivní smlouvy (KS). Růst základních mezd k 1. 4. 2023 bude v průměru činit nejméně 11,7 %. Pracovník v pozici Operátor 3, která je v závodě HMMC nejčastější, si tak v samotné základní mzdě v dubnu 2023 polepší o 4 000 Kč měsíčně a od ledna 2024 o další 3 000 Kč.

Současná mzdová část KS platí do 31. března 2023, proto v říjnu loňského roku začala nošovická automobilka Hyundai jednat s odbory o její nové podobě. Po osmém kole kolektivního vyjednávání odbory před Vánoci požádaly, aby se řešení sporných bodů KS ujal zprostředkovatel. Ten pak po jednání s oběma stranami doručil kompromisní návrh na řešení kolektivního sporu, se kterým společnost i odbory souhlasily.

„Automobilový průmysl se musel v posledních letech vypořádat s řadou obtížných výzev, kterým nadále čelí také náš výrobní závod. S ohledem na vnější okolnosti nebylo pro žádnou ze stran jednoduché najít průsečík mezi vzájemnými představami o podobě nové kolektivní smlouvy. Dohodnutý nadstandardní růst mezd a další související úpravy jsou jednak oceněním skvělé práce našich zaměstnanců, zároveň je naším cílem udržet si pozici nejlepšího zaměstnavatele v Moravskoslezském kraji a zůstat na špičce v odměňování zaměstnanců i na úrovni České republiky,“ uvedl Petr Michník, vedoucí administrativní subdivize HMMC.

Nošovická automobilka nabízí nejen v rámci Moravskoslezského kraje nadprůměrné finanční ohodnocení, průměrný měsíční výdělek v dělnických pozicích za rok 2022 dosáhl na 47 518 Kč.

Zaměstnanci navíc po podpisu dodatku Kolektivní smlouvy obdrží ve výplatě za únor mimořádný bonus ve výši 30 000 Kč a dalších 10 000 Kč splatných do 30. 4. 2024. Díky růstu základních mezd se proporčně navýší i bonusy a příplatky, odvozené od základní mzdy. Očekávaný finální růst výdělků tak bude ještě výraznější, než kolik činí procentuální navýšení základních mezd.

„Kolektivní vyjednávání je vždy o hledání kompromisu, a byť se tento rodil velice těžce a problematicky, tak nakonec jsme k němu přeci jen určitým způsobem dokráčeli. A až čas ukáže, jaký přínos pro zaměstnance nová podoba mzdového dodatku kolektivní smlouvy bude reálně mít, protože jsme tentokrát nejednali jen o nárůstu základních mezd a výši kompenzačního bonusu, ale i o dalších složkách mzdy, které mají rovněž dopad na odměňování zaměstnanců,“ komentoval dohodu Patrik Fupšo, předseda odborové organizace.

K podpisu dodatku kolektivní smlouvy pro období od dubna 2023 do konce března 2025 dojde v následujících dnech. Nový dodatek řeší také další úpravy, které budou mít pozitivní vliv na finanční ohodnocení zaměstnanců. Jedná se např. o úpravu pravidel pro vyplácení bonusů za docházku, navýšení přípatku za přesčasy či vyšší příspěvek do Benefitní kafeterie. Další novinka se týká délky dovolené – zatímco doposud mají zaměstnanci nárok na 25 dnů dovolené a po 7 odpracovaných letech v HMMC jim náleží den volna navíc, nově budou mít nárok na 26 dnů dovolené již po 5 letech a další jeden den dovolené jim připadne po 15 odpracovaných letech.