Nošovický závod Hyundai
rozděloval příspěvky v
rámci programu „Dobrý
soused“

2 minuty čtení | 23.8.2013

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) uzavřela již druhý ročník programu „Dobrý soused“, v rámci kterého rozdělila dvanácti obcím v okolí závodu téměř šest set tisíc korun na podporu sportu, kultury a aktivit pro volný čas.

V pátek 23. srpna se konalo již druhé setkání starostů dvanácti obcí v okolí nošovického závodu Hyundai s prezidentem společnosti HMMC, panem Jun-ha Kimem, při kterém si starostové převzali symbolické šeky na částky do výše 50.000,- Kč na jednu obec na podporu sportovního, kulturního a spolkového života občanů ve svých obcích. Pravidla programu „Dobrý soused“ vymezují, že nelze žádat o příspěvek na obecní investice (chodníky, kanalizace apod.), ani na provoz obce, ale pouze na pořádání akcí pro obyvatele příslušných obcí nebo na pořízení vybavení a potřeb pro spolky a organizace.

Výzva k účasti v programu „Dobrý soused“ byla starostům obcí v okolí závodu rozeslána v červnu. O příspěvek mohly požádat buď přímo obce nebo spolky a organizace, které v dané obci působí, žádost ale musí být vždy podepsána starostou obce, aby bylo garantováno, že se jedná o spolek nebo organizaci, která v obci skutečně působí, a že prostředky budou využity účelně. Celkově se sešlo 33 žádostí o příspěvek, a to od jednotek dobrovolných hasičů, klubů seniorů, škol, farností, mysliveckých sdružení, sdružení zahrádkářů atd. Přihlášené projekty zahrnují obecní slavnosti, dožínky, oslavy výročí založení obecních jednotek dobrovolných hasičů, výlet pro seniory do Národního divadla, pořízení nového lisu do moštárny, floorbalový turnaj pro žáky základních škol apod.rnrnA co na program „Dobrý soused“ říkají samotní starostové? „Iniciativy ze strany závodu HMMC, který leží na území naší obce, si velice vážíme. Celá ta částka se rozdělí mezi hasiče, seniory a sportovní klub. Musím říct, že naši občané tento projekt vítají s velkým povděkem,“ řekl Miroslav Kačmarčík, starosta Nošovic. Jeho kolegyně Hana Sobková, starostka Vojkovic, dodala: „Myslím, že je to opravdu dobrý počin – „Dobrý soused“ je hezká forma podpory. V obci jsme se dohodli, že z daru automobilky Hyundai uspořádáme Den obce Vojkovice a další část využijeme na setkání seniorů,“ uzavřela starostka Hana Sobková.