NOVINKY Z HMMC – AKTUÁLNÍ
STAV VÝSTAVBY ATD.

3 minuty čtení | 25.8.2008

Stavební část výrobních objektů je prakticky hotová – výrobní haly jsou dokončeny, výrobní technologie nainstalována, v současné době probíhají provozní zkoušky a testy zařízení. Výsledkem zkoušek a testů je několik desítek hotových aut, která však nemohou být uvedena do běžného provozu na komunikacích, a proto budou zlikvidována.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezskégo kraje, který je využije k výcviku hasičů (hašení motorového vozidla, nácvik vyprošťování osob z havarovaného auta apod.), ostatní budou sešrotována.

Rozestavěné nebo před dokončením jsou tyto objekty: zkušební dráha, hala VPC (Vehicle processing center – Středisko úpravy vozidel) u parkoviště hotových aut, nákladové nádraží, hlavní administrativní budova nebo sklad odpadu z výroby.

Ke konci července 2008 byl celkový objem investice následující (údaje ke konci května budou k dispozici až v polovině měsíce):


HMMC – objem investic k 31. červenci 2008
Investice celkem: 598,8 mil. € (14,6 mld. Kč) z toho investice do výstavby: 271,2 mil. € (6,6 mld. Kč)

K 22. srpnu 2008 měla společnost HMMC celkem 1348 zaměstnanců. Nadále probíhá nábor pracovníků pro druhou směnu, kterou plánujeme spustit v březnu příštího roku.

Z hlediska struktury zaměstnanců HMMC stále platí, že cizinci tvoří minimální počet a že dominantní část pracovníků je z Moravskoslezského kraje.

Zaměstnanost v závodě Hyundai podporuje i síť autobusové dopravy, která spojuje závod HMMC s jednotlivými městy v kraji. Aktuálně jezdí v pracovní dny do Nošovic a zpět autobusy z Ostravy, Frýdku-Místku, Havířova, Nového Jičína, Třince, Orlové-Lutyně a Karviné, zaměstnanci platí 50% ceny jízdného, druhou polovinu hradí zaměstnavatel. Stávající síť autobusů bude od 1. září upravena tím, že linky z Nového Jičína, Orlové-Lutyně a Karviné budou jezdit jako přímé, bez nutnosti přestupu. Zavedení dalších autobusových linek není zatím zapotřebí, protože všechny hlavní dojížďkové proudy jsou pokryty.

Aktuální stav v zastoupení mužů a žen mezi zaměstnanci HMMC je 1053 mužů a 295 žen, (78,12 % mužů, 21,88 % žen). Nadále platí, že stále více žen hledá ve společnosti HMMC zaměstnání a jejich procentní podíl mezi zaměstnanci HMMC stoupá – např. v červnu bylo žen 20,96 %, v dubnu 19,29 %.

Dne 7. srpna nabylo právní moci tzv. Integrované povolení (IPPC), stanovující limity provozu závodu HMMC v Nošovicích z hlediska životního prostředí. Následně byla podána žádost
o dodatečné povolení změn stavby lakovny, jehož vydání očekáváme ve druhé polovině září. Souběžně se připravují finální stanoviska příslušných orgánů z hlediska požární ochrany
a hygieny a končeným krokem bude vydání povolení zkušebního provozu, na jehož základě může být zahájena zkušební výroba. Vydání tohoto konečného povolení očekáváme na přelomu září a října letošního roku.

Je pochopitelné, že na zahájení zkušební výroby budete pozváni, stejně jako na tzv. Grand Opening Ceremony, tedy slavnostní zahájení sériové výroby, jehož konání předpokládáme v dubnu příštího roku.

Z důvodů nepříznivého počasí a následné celozávodní dovolené se finále vnitřní fotbalové ligy odehraje až v příštím týdnu. V úterý 2. září se ve finále na travnatém hřišti v Nošovicích od 17:00 hodin utká družstvo Boca Seniors, složené z pracovníků administrativní divize, se spojeným družstvem lisovny a svařovny.

V jednání jsou již přátelská utkání reprezentačního týmu FC Hyundai – první z nich by se mělo odehrát ještě v první polovině září a soupeřem nebude nikdo jiný než tým Pivovaru Radegast.
O přesném termínu „nošovického derby“ budete informováni.