NOVINKY Z HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH

3 minuty čtení | 8.8.2007

Společnost HMMC potvrzuje, že při stavbě nošovického závodu jsou dodržovány veškeré zákony, vyhlášky, předpisy a normy, které upravují práci na staveništi.

1) Stanovisko HMMC k aktuální stížnosti na nadměrnou prašnost a hlučnost stavby

Společnost HMMC potvrzuje, že při stavbě nošovického závodu jsou dodržovány veškeré zákony, vyhlášky, předpisy a normy, které upravují práci na staveništi.

Pokud se týká prachu, komunikace v areálu jsou pravidelně kropeny, ale vzhledem k tomu, že celková rozloha zóny je 260 hektarů, není možné zabránit víření prachu např. z volných ploch. V těchto dnech ale již na plochách mezi halami probíhá rozhrnování ornice a zatravňování, takže prašnost bude brzy velmi omezena.

Ve věci hluku jsme přesvědčeni, že nedochází k překračování povolených hladin hlučnosti
(v noci 40 dB) a uvítáme, pokud Krajská hygienická stanice v Ostravě provede relevantní měření. Jak jsme opakovaně prohlásili, chceme být dobrými sousedy všem lidem v okolí a v žádném případě neděláme a nikdy nebudeme dělat nic, čím bychom záměrně zhoršovali kvalitu jejich života; na druhou stranu ale očekáváme určité pochopení, protože stavba, jaká je v Nošovicích realizována, nemá svým rozsahem v našem kraji obdobu od doby výstavby Nové huti v Ostravě-Kunčicích v padesátých letech minulého století. Ale na rozdíl od minulých praktik, společnost HMMC postupuje při výstavbě výrazně rychleji, efektivněji a s maximální šetrností k životnímu prostředí.


2) Návštěva z CzechInvestu v Nošovicích

Staveniště závodu HMMC v Nošovicích si dnes přijel prohlédnout Hanuš Krejčí, odstupující manažer agentury CzechInvest, který měl od samého počátku „Projekt H“ na starosti, v doprovodu svého nástupce Michala Koryčánka, ředitele divize podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. Hosté se nejprve setkali s Kimem Eok-jo, prezidentem HMMC, a poté si prohlédli celý areál staveniště. (viz foto czechinvest.jpg) „CzechInvest bude i nadále vyvíjet maximální úsilí ve prospěch investorů, a to zejména těch, kteří se již v České republice etablovali. Věřím, že i v novém personálním složení se agentuře CzechInvest podaří udržet – a možná ještě zlepšit – vztahy se společností Hyundai,“ řekl Michal Koryčánek, ředitel divize agentury CzechInvest.

3) Postup výstavby

Ideální počasí umožňuje pokračovat ve výstavbě areálu skutečně mimořádným tempem. Pokračuje konstrukce střech a opláštění výrobních hal, betonují se podlahy a dnes se započalo s betonováním vnitřní komunikace uvnitř areálu (viz foto nova_cesta.jpg). Kvalitní zpevněná silnice je nezbytným předpokladem pro převoz kontejnerů s výrobní technologií (viz foto technologie.jpg), které začaly již v tomto týdnu do Nošovic přicházet z Koreje. Jako první přišly části výrobní linky převodovkárny, která také podle plánu bude uvedena do provozu nejdříve.

„I přes počáteční obtíže plán výstavby splníme: zkušební provoz bude zahájen v září příštího roku a sériová výroba v březnu 2009,“ řekl dnes Kim Eok-jo, prezident HMMC.

Současně bylo zahájeno i rozhrnování ornice v areálu závodu a vysévání trávy, aby se snížila celková úroveň prašnosti. V říjnu pak budou po areálu rozsazeny stromy, které společnost HMMC namísto pokácení přestěhovala na provizorní stanoviště.


Info pro média: Na první polovinu září plánujeme opět „tiskovku v přírodě“, kdy si budete moci postup výstavby prohlédnou na vlastní oči.


4) Informace o volných místech


Společnost HMMC aktuálně hledá technicky vzdělané odborníky s praxí, středoškoláky i vysokoškoláky, a to pro své jednotlivé provozy – lisovnu, svařovnu, lakovnu, montáž a pro výrobu převodovek. U středoškoláků není angličtina podmínkou. Informace na webových stránkách www.hyundai-motor.cz .