Ocenění zaměstnanců HMMC
– dárců krve

méně než 1 minuta čtení | 26.8.2011

V červnu a červenci probíhala ve všech výrobních závodech i prodejních organizacích Hyundai po celém světě kampaň dárcovství krve. V závodě Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) v Nošovicích, kde se kampaň konala již podruhé, se připojilo 205 zaměstnanců, kteří dnes převzali ocenění z rukou prezidenta společnosti Kang Ho-dona.

„Jsem skutečně potěšen, že kampaň nalezla mezi našimi zaměstnanci tak vysokou odezvu, protože krev je přes všechen pokrok medicíny stále ještě nenahraditelná,“ řekl prezident HMMC Kang Ho-don.„Poprvé jsem darovala krev v rámci loňské kampaně, od té doby pak celkem čtyřikrát, protože tím třeba někomu mohu pomoci zachránit život,“ řekla Veronika Heczková, jedna z oceněných dárkyň.Dárcovství krve je jedním z globálních projektů tzv. firemní společenské odpovědnosti, ke kterému se skupina Hyundai Motor Group velmi aktivně hlásí.