Odbory v HMMC potvrdily
souhlas se zněním
kolektivní smlouvy

méně než 1 minuta čtení | 13.6.2014

Dnes po poledni oznámily odbory v závodě HMMC, že výsledkem hlasování odborářské konference, která se konala 10. a 11. června, je souhlas se zněním posledního návrhu kolektivní smlouvy. Ještě dnes se uskuteční jednání zástupců odborů a vedení HMMC, na němž se předpokládá i dohodnutí termínu podpisu kolektivní smlouvy.
V mzdové oblasti znamená nová kolektivní smlouva faktické zvýšení o 6,1 %, kdy mzdy porostou o 3,2 % a výroční bonus za splnění výrobního plánu se zvedne ze stávajících 75 % na 110 % průměrné měsíční mzdy, což měsíčně dělá další zvýšení o 2,9 %. Společně tedy nárůst mezd a bonusu za splnění plánu představuje zvýšení měsíčního příjmu o 6,1 %.