Přínos nošovické
automobilky Hyundai k
čistotě ovzduší:
Zahájení provozu zařízení
pro ještě lepší
čištění vzduchu,
odcházejícího z lakovny v
závodě HMMC.

2 minuty čtení | 30.11.2012

V pátek 30. listopadu 2012 bylo v nošovickém závodě Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) uvedeno do provozu zařízení pro tzv. regenerativní termickou oxidaci (RTO), ve kterém se zahřívá vzduch ze stříkacích linek svrchního krycího laku a sušících pecí na lakovně a při teplotě téměř 1000 stupňů Celsia se v něm spalují těkavé organické látky. Odcházející ochlazený čistý vzduch pak nepředstavuje naprosto žádnou zátěž pro ovzduší v okolí závodu.

V úterý 30. listopadu 2012 bylo v závodě HMMC v Nošovicích spuštěno zařízení pro regenerativní termickou oxidaci vzduchu, odcházejícího ze sušících pecí v lakovně. Až dosud objemy těkavých organických látek v odcházejícím vzduchu splňovaly normy, ale s rozšířením výroby na 300.000 aut ročně se automobilka přiblížila limitům na doraz. Od samotného zahájení výroby používá závod HMMC v lakovně převážně ekologické vodou ředitelné materiály (fosfátová lázeň, antikorozní lázeň, podkladové barvy a 16 odstínů vlastní barvy); pouze svrchní krycí lak je na bázi organických rozpouštědel. \\r\\nPrincip zařízení pro regenerativní termickou oxidaci, jehož dodavatelem, stejně jaké většiny technologického zařízení lakovny, je špičková německá firma Dürr, je velmi prostý: Zařízení nasává vzduch znečištěný těkavými organickými látkami z prostoru stříkacích linek svrchního krycího laku a ze sušících pecí a vhání jej do spalovací komory, kde se za zvýšeného tlaku a teploty téměř 1000 stupňů Celsia vzduch ohřívá a přitom se spalují v něm obsažené těkavé organické látky; následně se vzduch ochladí a vypouští se volně do atmosféry. Účinnost tohoto zařízení je více než 97%, takže jeho přínos pro zlepšení kvality ovzduší v okolí závodu bude nepochybný.\\r\\nPrezident společnosti HMMC Kim Jun-ha ve svém krátkém projevu ocenil, že zařízení bylo uvedeno do provozu o dva měsíce dříve proti plánu a dodal: „Zařízení RTO nám umožní splnit náročné normy pro čistotu ovzduší i při zvýšeném objemu výroby a současně potvrdí pozici nošovického závodu Hyundai nejen jako nejmodernější, ale i jako nejekologičtější automobilky v Evropě.“\\r\\nAčkoliv automobilka Hyundai rozhodně nepatří mezi zásadní průmyslové znečišťovatele ovzduší v Moravskoslezském kraji, považujeme zahájení provozu zařízení RTO za solidní příspěvek ke zlepšení jeho kvality, a to zejména s nadcházejícím zimním obdobím, typickým inverzním počasím a vysokou měrou znečištění z průmyslu, lokálních topenišť a dopravy.\\r\\n