Průměrná hrubá měsíční
mzda vzrostla v HMMC za rok
2015 o 10,84 %

1 minuta čtení | 18.1.2016

V porovnání s rokem 2014 se průměrná hrubá měsíční mzda u dělnických profesí zvýšila v roce 2015 o 10,84 % a dosáhla částky 33.167,- Kč. Bez započtení mimořádných směn by průměrná hrubá měsíční mzda za loňský rok činila 32.417,- Kč a růst by byl 8,34 %.

I v loňském roce pokračoval trend růstu mezd ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) v Nošovicích. Proti roku 2014 se průměrná hrubá měsíční mzda u dělnických profesí zvýšila o 10,84 % na částku 33.167,- Kč. V nárůstu se částečně odrazily i mimořádné směny mezi srpnem a prosincem. Bez započtení těchto mimořádných směn by průměrná hrubá měsíční mzda v dělnických profesích činila 32.417,- Kč a nárůst proti roku 2014 by byl 8,34 %.

V rámci celé společnosti HMMC činila hrubá měsíční mzda v loňském roce 36.080,- Kč (bez platů korejského managementu), přičemž v období leden – září 2015 byla v Moravskoslezském kraji průměrná měsíční hrubá mzda 23.626,- Kč (čísla za celý rok zatím nejsou k dispozici).