REAKCE HMMC NA DNEŠNÍ
TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ EPS

2 minuty čtení | 11.9.2007

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) cítí nutnost zareagovat na poslední výroky právníků Ekologické právního servisu (EPS), zpochybňující nejen serióznost HMMC, ale i kompetentnost vodoprávního úřadu ve Frýdku-Místku \r\na Ministerstva životního prostředí.\r\n

Jsme přesvědčeni, že jsme v rámci jednání s EPS vynaložili veškeré úsilí a dobrou vůli k dosažení dohody, a to i za cenu zpoždění proti původnímu plánu výstavby závodu. Ze tří nezávislých posudků, vypracovaných experty, nominovanými agenturou CzechInvest, nevyplývá bezpodmínečná nutnost použití nejdražší technologie plastového potrubí s integrovaným svarem, jak vytrvale prosazuje právě EPS. Naopak z vyjádření Ministerstva životního prostředí (zpracovaného na žádost EPS) vyplývá, že svařovaný spoj je pouze jedním z možných způsobů naplnění podmínky EIA. Proto jsme navrhli řešení, kdy pro splaškovou kanalizaci bude použito plastové potrubí s elektrosvařovaným spojem a pro odvod dešťové vody plastové potrubí s gumovým těsnícím kroužkem; betonové potrubí nebude na stavbě nošovického závodu použito vůbec. Vodoprávní úřad ve Frýdku-Místku toto řešení schválil po prostudování vyjádření MŽP, znaleckých posudků i jejich interpretace jednotlivými stranami. \r\n\r\nHMMC má za to, že tři nezávislé odborné posudky, zpracované po vzájemné dohodě, byly dostatečným podkladem pro další rozhodování a nevidí důvod pro vyhotovení dalšího posudku znalcem určeným EPS a placeným HMMC, jak požaduje EPS. Jelikož se všechny posudky shodují v tom, že sebelepší systém nezajistí ochranu půdy a spodních vod, pokud není správně proveden – a v tomto ohledu zdůrazňují úlohu lidského činitele při přípravě ložné plochy a hutnění obsypů – rozhodli jsme se požádat agenturu CzechInvest o zajištění nezávislého dozoru nad prováděním díla; CzechInvest jsme požádali také o projednání účasti EPS na tomto dozoru. \r\n\r\nSpolečnost Hyundai Motor Manufacturing Czech musí reagovat i na výroky EPS, zpochybňující využití nejmodernějších technologií: Veškerá výrobní technologie od lisovny, přes svařovnu \r\na lakovnu až po montážní halu bude představovat absolutní světovou špičku a závod HMMC v Nošovicích se tak po svém dokončení stane nejmodernější automobilkou v Evropě. Zpochybnění této skutečnosti na základě odmítnutí výstavby nejdražší varianty dešťové \r\na splaškové kanalizace nelze akceptovat.\r\n