REAKCE HMMC NA DNEŠNÍ
TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ EPS

1 minuta čtení | 1.11.2007

Společnost HMMC opakuje, že odmítá používat nejdražší technologii, jakou je plastové potrubí s integrovaným svarem, tam, kde to odborné posudky a konkrétní situace nevyžadují, jen proto, že to vyžadují právníci GARDE-EPS.

Navrhli jsme řešení, kdy pro splaškovou kanalizaci bude použito plastové potrubí s elektrosvařovaným spojem a pro odvod dešťové vody plastové potrubí s gumovým těsnícím kroužkem; betonové potrubí nebude na stavbě nošovického závodu použito vůbec. Použitá technologie při stavbě dešťové kanalizace je plně v souladu nejen se stanovisky tří nezávislých expertů, nominovaných agenturou CzechInvest, ale i se souhlasným stanoviskem Vodoprávního úřadu ve Frýdku-Místku a Ministerstva životního prostředí.

Vcelku zábavně v tomto kontextu působí tvrzení právníků GARDE-EPS, že použitá technologie je v rozporu s požadavky Ministerstva životního prostředí, neboť právě MŽP ve svém vyjádření (zpracovaném na žádost EPS) sděluje, že svařovaný spoj je pouze jedním z možných způsobů naplnění podmínky EIA.

Pokud se týká zpoždění stavby dešťové kanalizace, společnost HMMC konstatuje, že zpoždění vzniklo zejména neústupnou snahou právníků GARDE-EPS prosadit nejdražší technologii i tam, kde nemá opodstatnění, a jejich naprostou neochotou akceptovat odborné posudky tří nezávislých expertů, nominovaných agenturou CzechInvest, ani stanovisko Ministerstva životního prostředí a Vodoprávního úřadu Frýdek-Místek.